Patiënt bij de afdeling KNO

Opname en verblijf

De behandelend KNO-arts besluit op de polikliniek of een ingreep zal worden uitgevoerd tijdens een dagopname of via reguliere opname. Vervolgens komt u op de wachtlijst en ontvangt u schriftelijk bericht over de opname. Eventueel verstrekken wij aanvullende informatie over de opname en/of ingreep, bijvoorbeeld of u nuchter moet verschijnen.

Dagopname

Bent u ouder dan 16 jaar, dan komt u voor dagopname als u een kleine(re) ingreep of behandeling moeten ondergaan. Voor een dagopname moet u in een zodanige conditie verkeren, dat u 's avonds weer naar huis kunt.

Als u in dagopname wordt geopereerd, dan moet u nuchter op de afdeling komen. U hebt dus niet gegeten of gedronken. De operatie vindt in de loop van de dag plaats. Aan het eind van de dag kunt u naar huis.

Opname op verpleegafdeling

Patiënten waarvan de verwachting is dat ze langer dan 4-5 dagen opgenomen worden of het weekend opgenomen blijven, worden voor behandeling op de verpleegafdeling KOHG opgenomen.

Goed voorbereid naar de verpleegafdeling

Bij een opname of verblijf moet u vaak van alles voorbereiden, zoals het meenemen van noodzakelijke persoonlijke spullen, het regelen van vervoer naar het ziekenhuis en weer naar huis. Informatie op onze website over voorbereiding op een opname helpt u hierbij. 

Ontslag

Bij ontslag na dagopname of verblijf op een verpleegafdeling, krijgt u een controle-afspraak, leefregels en eventueel recepten mee naar huis.

Planning operaties en opnames

Opname en operatie worden door de afdeling KNO ingepland via de OK-planning. Wij zijn bereikbaar op dinsdagochtend en donderdagochtend van 10.00 - 13.00 uur via telefoonnummer (071) 526 24 92.

Locatie en contactgegevens verpleegafdelingen


Verpleegafdeling Dagbehandeling
Verpleegafdeling KOHG (Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Mondziekten en Kaak- en Aangezichtschirurgie, Oogheelkunde, Huidziekten en Gynaecologie)