Patiëntenfolder

Stemtremor

Heeft u stemtremor? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat stemtremor inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Stemtremor?

Stemtremor is het onwillekeurig bewegen van de stembanden. Hierdoor klinkt uw stem niet meer zoals u gewend bent. Een tremor is een neurologische aandoening die zich kenmerkt door onvrijwillige spiercontracties. Hier kunt u zelf niets aan doen.

Verschijnselen

We spreken van een stemtremor als de spieren van de stembanden of het strottenhoofd bewegen zonder dat u er zelf invloed op heeft. Door de stemtremor wordt de natuurlijke luchtstroom die nodig is tijdens het stemgeven telkens onderbroken. Het is daardoor vermoeiend om te spreken. Een stemtremor klinkt bij iedereen anders. Het is  niet mogelijk om zonder behandeling de stem normaal te laten klinken.

Oorzaak

Stemtremor is een neurologische aandoening. De oorzaak is tot nu toe niet duidelijk.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Er zijn 2 mogelijkheden om een stemtremor te behandelen: met medicijnen of met botoxinjecties (prik). Meestal proberen we eerst de medicijnen (propranolol). Propranolol is een bètablokker (bloeddrukverlager) die ook een positieve invloed op de tremor kan hebben. Als medicijnen niet of onvoldoende helpen, kunnen we met botoxinjecties in de stembanden proberen de stemkwaliteit te verbeteren. Het effect van botox in de stembanden houdt ongeveer 3 maanden aan.

Botox is een middel dat een tijdelijke verslapping van de spieren van de stemband veroorzaakt. Hierdoor verminderen de onwillekeurige bewegingen die bij een stemtremor voorkomen. 

Om een goed resultaat te behouden en omdat botox tijdelijk werkt, moeten we de botoxinjecties regelmatig herhalen. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Het kan voorkomen dat er bijwerkingen optreden door het gebruik van propranolol of botox. Die bijwerkingen gaan voorbij, al gaan ze soms pas over als u stopt met de medicijnen. Gemiddeld duren onderstaande bijwerkingen tussen de 1 en 2 weken, maar soms duurt het dus langer.

Propranolol 

De bijwerkingen die propranolol kan hebben zijn: slaapstoornissen, nachtmerries, trage hartslag, koude handen en voeten, kortademigheid, vermoeidheid en traagheid.

Botox 

Een bijwerking die bij botoxgebruik kan optreden, is heesheid (fluisterstem). Dit komt doordat door de botox de spieren tijdelijk niet meer voldoende kracht kunnen leveren om de stembanden tegen elkaar te duwen. Hierdoor ontsnapt lucht en wordt u hees.

Ook kan het voorkomen dat u problemen met slikken ervaart (verslikken). Dit kan in ernst verschillen. Meestal helpt het voldoende om alleen wat bewuster te slikken .

Ondanks dat de bijwerkingen vervelend zijn, zijn ze tijdelijk. Het is belangrijk om de duur en de ernst van de bijwerkingen goed te onthouden of op te schrijven. Dit kan namelijk bij de volgende botoxinjectie van invloed zijn op de hoeveelheid van de injectie die dan gekozen wordt.

Meer informatie

Contact

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020.