Patiëntenfolder

Micro Larynx Chirurgie (MLC), diagnostisch

Komt u voor Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC)? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over Diagnostische Micro Larynx Chirurgie (MLC) bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Micro Larynx Chirurgie (MLC), diagnostisch?

Diagnostische micro larynx chirurgie (MLC) is een ingreep onder algehele narcose om de stembanden op microscopisch niveau te inspecteren met als doel een diagnose te stellen. De ingreep vindt plaats in dagbehandeling, dat betekent dat u de dag van opname ook weer naar huis moet.

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Wat mag u van de operatie verwachten   

Onder algehele narcose wordt er door de mond een buis in de keel geplaatst om goed zicht op de stembanden te verkrijgen. De KNO-arts kan vervolgens met een microscoop en speciale instrumenten de stembanden bekijken om zo de diagnose te stellen die uw klacht veroorzaakt.  

Soms wordt er tijdens de operatie een kleine ingreep aan de stembanden gedaan om de diagnose te bevestigen. Dit zijn ingrepen met een (mogelijke) tijdelijke verbetering op de functie van de stembanden (sluiting en/ of trilling).   

Uw KNO-arts bespreekt uw persoonlijke definitieve behandelplan met u.

Het onderzoek / de behandeling

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie  

Als de ingreep beëindigd is gaat u naar de verkoever (uitslaapkamer) en vervolgens naar de afdeling waar u opgenomen bent. Na een aantal controles mag u naar huis.  

In de meeste gevallen mag u na de operatie gewoon praten, het kan zijn dat de keel gevoelig of pijnlijk is. Uw KNO-arts geeft u de definitieve opdrachten voor na de ingreep.  

Al naar gelang de uitgevoerde ingreep komt u 4 dagen na de ingreep bij de logopedist voor ondersteunende oefeningen.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Zoals aan elke medische ingreep zijn er ook aan een diagnostische MLC risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operaties voor. Toch is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Er is een kleine kans op:  

  • Beschadiging van de voortanden door de buis die op de voortanden steunt. Standaard wordt een gebitsbeschermer gebruikt. Het LUMC is echter niet verzekerd voor tandheelkundige schade door de ingreep. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening. 
  • Er kan een doof gevoel in de tong / lippen zijn doordat de buis die gebruikt wordt ook op de tong en lippen steunt. Dit is meestal van tijdelijke aard. Toch kan het een aantal weken of maanden duren voordat dit volledig hersteld is. 
  • Bij injectieaugmentatie (opvullen) van de stembanden kan de stem in het begin geknepen klinken, dit komt doordat het vulmiddel nog moet verspreiden in de stembanden.
  • In principe kent iedere stembandoperatie een kleine kans op blijvende verslechtering van de stem(kwaliteit), echter bij een diagnostische MLC is deze kans zeer klein.
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Twee weken na de operatie komt u op controle. Er wordt dan beoordeeld dan wat het effect van de operatie op uw stem is. Het verdere behandeltraject wordt vervolgens met u te besproken.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020.