Patiëntenfolder

Middenooroperatie, Ketenreconstructie, leefregel

U wordt opgenomen op de afdeling KNO in verband met een operatie aan uw oor.   Op de polikliniek KNO heeft u informatie over de operatie gekregen van de operateur. Deze folder geeft u informatie over de opname en de eerste periode na de operatie. Met vragen, wensen en/of klachten kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de afdeling .

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De opname en operatie  

Informatie over het tijdstip waarop u wordt verwacht en de locatie staan vermeld in de opnamebrief. Informatie over wat u wel en niet mag eten/drinken en vanaf wanneer u nuchter moet zijn vindt u in de opnamebrief en evt. in de brief van de anesthesie.  

Er zal door de (leerling) verpleegkundige een kort opnamegesprek worden gevoerd en hij/zij zal uw bloeddruk, pols en temperatuur controleren. De zijde die geopereerd gaat worden wordt gemarkeerd met een stift. 

De afdeling wordt gebeld door een medewerker van de operatieafdeling wanneer u aan de beurt bent voor de operatie. U krijgt een operatiejasje aan. Sieraden en nagellak dienen verwijderd te worden. Daarna wordt u in uw bed naar de operatiekamer gebracht.  

Meestal gebeurt de ingreep onder lokale verdoving. U krijgt dan op de afdeling paracetamol en een rustgevend tabletje (Midazolam).  

Mocht u toch onder narcose gaan, krijgt u van tevoren een infuus op de voorbereidingskamer van de operatiekamer en gaat u na afloop van de ingreep naar de uitslaapkamer uitslaapkamer waar u, als u goed wakker bent, weer door een verpleegkundige van de afdeling wordt opgehaald.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Bij terugkomst op de afdeling zullen regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur gecontroleerd worden. Een eventueel infuus wordt verwijderd als het eten en drinken goed gaat en u heeft geürineerd. Als er een prothese is geplaatst heeft u gedurende 24 uur (relatieve) bedrust. U mag wel onder begeleiding naar het toilet. Het kan zijn dat u na de operatie draaierig of misselijk bent. Advies is om geen onverwachte of wilde bewegingen te maken.  

Er zit een lintgaasje in uw oor en daar overheen een klein oorverband. Het verband moet blijven zitten tot de eerste policontrole maar kan wel zo nodig verschoond worden. Let er dan op dat het lintgaasje in het oor blijft zitten.  

De dag na de operatie komt de zaalarts nog bij u langs en dan kunt u rond met ontslag.  

U krijgt een polikliniekafspraak mee voor het verwijderen van het oorverband, en controle door de arts. 

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels  

 • Het geopereerde oor drooghouden.  
 • Drukverhogende momenten voorkomen:  
  • Niezen (eventueel wel met de mond open)  
  • Snuiten  
  • Persen  
  • Tillen of zware lichamelijke arbeid  
  • (Contact) sporten  
 • Bellen met dienstdoende KNO-arts bij:  
  • Temperatuurverhoging boven 38.5 
  • Toenemende pijn of roodheid aan de operatiewond  
  • Toenemende duizeligheid

Deze leefregels gelden tot de eerste polikliniekafspraak, overlegt u dan over verdere leefregels met uw behandelend arts.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bezoektijden

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R: geen bezoektijden  

Verpleegafdeling KOHG J8-Q: 15.00-20.00  

Contact  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R, route 684, telefoonnummer: 071-5264469  

Gesloten: ’s avonds na 20.00 en in het weekend  

Verpleegafdeling KOHG-route 686: J8-Q, telefoonnummer: 071-5262539  

   

Albinusdreef 2  

Postbus 9600  

2300RC Leiden  

Voor vragen na ontslag

Binnen kantooruren: 

Telefoonnummer polikliniek KNO: 071-5268020. 

Buiten kantooruren: 

Als u op de dagbehandeling heeft gelegen belt u de dagbehandeling.

U wordt automatisch doorverbonden met de telefoniste als de afdeling gesloten is. De telefoniste kan voor u de dienstdoende KNO-arts bellen.