Patiëntenfolder

Klieven van de bovenste kringspier van de slokdarm

Met u is gesproken over een operatieve ingreep ter verbetering van de passage van voedsel tijdens het slikken door middel van het klieven van de bovenste kringspier van de slokdarmingang (uitwendige myotomie musculus cricopharyngeus). Doordat de kringspier te dik of te stijf geworden is kan deze tijdens het slikken niet voldoende meer open gaan en kan het voedsel niet meer goed passeren. Fig. 1. Realistische weergave van het strottenhoofd met schematisch de kringspier van de slokdarmingang ingetekend.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- Oorheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De ingreep gebeurt op de operatiekamer onder algehele narcose. Bij deze ingreep wordt de bovenste kringspier van de slokdarm via een snee in de hals benaderd (zie fig. 3, 4 en 5). Hierdoor kan de KNO-arts aan één kant de spier doorsnijden. De spier ontspant zich dan en het voedsel kan makkelijker passeren. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur. 

Fig. 2. Snee in de hals (schematisch)

Fig. 3. Het lokaliseren van de rand van de spier (schematisch)

Fig. 4. Doornemen van de spier tot het slijmvlies (schematisch)  

Wat is de prognose?

Wat mag u van de operatie verwachten? 

Deze operatie is een beproefde en succesvolle methode om slikpassageklachten, veroorzaakt door een niet goed functionerende kringspier, langdurig te verhelpen. Echter, het slikken is een ingewikkeld proces waar nog veel andere aspecten invloed op hebben. De operatie geeft het beste resultaat als de slikklachten uitsluitend veroorzaakt worden door deze kringspier. Als er andere factoren in het slikken meespelen, kan dit het uiteindelijke resultaat negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld eerdere chirurgie, verlittekening van de spier waardoor deze stijf is en niet goed open kan gaan of neurologische problematiek). Het is belangrijk dat u zich dit realiseert om teleurstelling te voorkomen. In de meeste gevallen lukt het wel om een aanzienlijke verbetering in het slikken te verkrijgen. De KNO-arts zal uw individuele kans op slagen met u bespreken. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Zoals aan elke medische ingreep, zijn er ook aan deze operatie risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operatie voor. Toch is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Er is een kleine kans op:  

  • nabloeding 
  • wondinfectie 
  • infectie borstholte (mediastinitis) 
  • beschadiging van de zenuw die de stemband aanstuurt
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Na de operatie moet u enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie. 

Tijdens de operatie is er een wonddrain geplaatst. De wonddrain voert het wondvocht van het operatiegebied af en kan meestal na 24 uur verwijderd worden. Na de operatie moet het eten en drinken langzaam worden opgebouwd. Om toch voldoende voeding en vocht binnen te krijgen heeft u tijdens de operatie een voedingssonde gekregen. De behandelend arts of de zaalarts besluit wanneer het weer veilig is om te eten en drinken. In het begin kan dit lastig en pijnlijk zijn. Dit wordt langzaam beter. Het is belangrijk dat u het slikken niet forceert. Soms is logopedische begeleiding nodig. Het kan ook zijn dat het operatiegebied pijnlijk is. Door uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u snel de juiste medicatie tegen de pijn. Tenslotte is er een kleine kans op complicaties (zie risico’s). 

Eén tot twee weken na de operatie komt u op controle en worden de hechtingen verwijderd. Indien nodig krijgt u ook nog logopedische oefeningen voor het slikken. Drie maanden na de operatie komt u nog een keer op eindcontrole. Meestal is dan het uiteindelijke resultaat van de ingreep bereikt. Na de operatie blijft een litteken in de hals zichtbaar. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020.