Patiëntenfolder

Myotomie musculus cricopharyngeus, uitwendig

Met u is gesproken over een operatieve ingreep ter verbetering van de passage van voedsel tijdens het slikken.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Myotomie musculus cricopharyngeus, uitwendig?

Door middel van een uitwendige myotomie van de kringspier van de slokdarmingang (de musculus cricopharyngeus). Doordat de kringspier te dik of te stijf geworden is kan deze tijdens het slikken niet voldoende meer opengaan en kan het voedsel niet meer goed passeren.  

Figuur 1. Realistische weergave van het strottenhoofd met schematisch de kringspier van de slokdarmingang ingetekend.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De ingreep gebeurt op de operatiekamer onder algehele narcose. Bij deze ingreep wordt de bovenste kringspier van de slokdarm via een snee in de hals benaderd. Hierdoor kan de KNO-arts aan één kant de spier doorsnijden. De spier ontspant zich dan en het voedsel kan makkelijker passeren. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur. 

Figuur 2. Incisie in de hals (schematisch).

Figuur 3. Het lokaliseren van de rand van de spier (schematisch).

Figuur 4. Doornemen van de spier tot het slijmvlies (schematisch).

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie moet u enkele dagen in het ziekenhuis blijven ter observatie.   

Tijdens de operatie is er een wonddrain geplaatst. De wonddrain voert het wondvocht van het operatiegebied af en kan meestal na 24 uur verwijderd worden. Na de operatie moet het eten en drinken langzaam worden opgebouwd. Om toch voldoende voeding en vocht binnen te krijgen, heeft u tijdens de operatie een voedingssonde gekregen. De behandelend arts of de zaalarts besluit wanneer het weer veilig is om te eten en drinken. In het begin kan dit lastig en pijnlijk zijn. Dit wordt langzaam beter. Het is belangrijk dat u het slikken niet forceert. Soms is logopedische begeleiding nodig. Het kan ook zijn dat het operatiegebied pijnlijk is. Door uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u snel de juiste medicatie tegen de pijn. Zoals bij elke ingreep is er een kleine kans op complicaties (zie risico’s

Wat is de prognose?

Wat mag u van de operatie verwachten? 

Een uitwendige myotomie van de bovenste kringspier van de slokdarm is een beproefde en succesvolle methode om slikpassageklachten, veroorzaakt door een niet goed functionerende kringspier, langdurig te verhelpen. Echter, het slikken is een ingewikkeld proces waar nog veel andere aspecten invloed op hebben. De operatie geeft het beste resultaat als de slikklachten uitsluitend veroorzaakt worden door deze kringspier. Als er andere factoren in het slikken meespelen, kan dit het uiteindelijke resultaat negatief beïnvloeden (bijvoorbeeld eerdere chirurgie, verlittekening van de spier waardoor deze stijf is en niet goed open kan gaan of neurologische problematiek). Het is belangrijk dat u zich dit realiseert om teleurstelling te voorkomen. In de meeste gevallen lukt het wel om een aanzienlijke verbetering in het slikken te verkrijgen. De KNO-arts zal de individuele kans op slagen met u bespreken.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Zoals aan elke medische ingreep, zijn er ook aan een uitwendige myotomie van de bovenste kringspier van de slokdarm risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operatie voor. Toch is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Er is een kleine kans op:  

  • Nabloeding 
  • Wondinfectie 
  • Infectie borstholte (“mediastinitis”) 

Beschadiging van de zenuw die de stemband aanstuurt

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Eén tot twee weken na de operatie komt u op controle en worden de hechtingen verwijderd. Indien nodig krijgt u ook nog logopedische oefeningen voor het slikken. Drie maanden na de operatie komt u nog een keer op controle er wordt dan onder andere een slikvideo gemaakt. Meestal is dan het uiteindelijke resultaat van de ingreep bereikt. Ook één jaar na de operatie evalueren we het effect van de ingreep nog een keer met u. Na de operatie blijft een litteken in de hals zichtbaar.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020.