Patiëntenfolder

Injectieaugmentatie van de stemband met vet

Met u is gesproken over een operatieve verbetering van de stemkwaliteit door middel van een vetinjectie in één of beide stembanden. Dit noemen we een injectie augmentatie met vet.   Bij deze ingreep worden één of beide de stembanden opgevuld met eigen vet. Meestal wordt dit vet uit de buik afgenomen. Het vet blijft tijdelijk in de stemband zitten. Gemiddeld is het effect na 1 jaar weer verdwenen. Dit betekent dat het bij sommige mensen langer en bij sommige mensen korter kan zijn. 

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Injectieaugmentatie van de stemband met vet?

Hierbij worden één of beide de stembanden gemedianiseerd (in de goede stand gezet) door deze te vullen met een vet. De ingreep wordt onder algehele narcose op de operatiekamer uitgevoerd. De benadering is endoscopisch. Dat betekent dat er via een buis door de mond wordt geopereerd. Door middel van liposuctie (“vetafzuiging”) wordt er via een klein sneetje bij de navel buikvet afgenomen en dit wordt vervolgens in de stemband gespoten. Een minimaal litteken in de navel van kleiner dan een halve centimeter kan zichtbaar blijven. Na de behandeling mag u dezelfde dag weer naar huis. Na de operatie moet u 1 dag stemrust houden. In sommige gevallen kan voor een kunstmatig vulmiddel worden gekozen. Uw KNO-arts zal u hier verder over informeren als dat bij u van toepassing zou zijn. 

Figuur 1: Realistische weergave stembanden 

Figuur 2: Het inspuiten van de stemband (schematisch)

Het onderzoek / de behandeling

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie  

Als de ingreep beëindigd is gaat u naar de verkoever (uitslaapkamer) en vervolgens naar de afdeling waar u opgenomen bent. Na een aantal controles mag u naar huis.  

Na de operatie moet u 1 dag stemrust houden. Dit betekent dat u daarna gewoon mag spreken.  

Bij het vullen van de stembanden met buikvet moet er een zogenaamde “overcorrectie” plaatsvinden. Dit betekent dat er iets meer vet wordt ingespoten dan er eigenlijk nodig is. Dit komt omdat er de eerste paar weken een deel van het vet versneld door het lichaam wordt opgenomen. Zou de stemband precies goed worden afgesteld dan is het effect te snel verdwenen.  

Door deze overcorrectie is het spreken in het begin vaak nog lastig. De stem klinkt vaak “geknepen” en kost het mogelijk meer kracht om te kunnen spreken.  In de loop van de eerste weken wordt de stemkwaliteit langzaam beter. Het is belangrijk dat u de stem niet forceert, maar het gebruik van de stem rustig opbouwt.

Wat is de prognose?

Wat mag u van de ingreep verwachten?  

Injectieaugmentatie is een beproefde en succesvolle methode om stemproblemen te verhelpen. Echter, de operatie blijft een manier om een defect aan de stembanden, aangeboren of verworven, te compenseren. Hoe goed de operatie ook slaagt, dit betekent meestal niet dat de stem volledig normaal wordt. Dit is belangrijk om te realiseren om teleurstelling te voorkomen. Bij de meeste mensen lukt het echter wel om een aanzienlijke verbetering van de stem te realiseren. De resultaten van injectieaugmentatie met vet gaan gemiddeld 1 jaar mee. Dit betekent dat het bij sommige mensen langer en bij sommige mensen korter kan zijn. Het is mogelijk om dat de ingreep te herhalen.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Zoals aan elke medische ingreep zijn er ook aan injectieaugmentatie met vet risico’s verbonden. Deze zogenoemde complicaties komen in een klein aantal gevallen van de operaties voor. Toch is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.  

  • De ingreep gebeurt onder algehele narcose. Een narcose brengt altijd een aantal risico’s met zich mee. Tijdens de preoperatieve screening door de anesthesie wordt u hierover ingelicht. 
  • Tijdens de operatie wordt er door een metalen buis gewerkt om de stembanden te bereiken. Deze buis rust tijdens de ingreep op de boventanden. Daarom is er een klein risico dat er een beschadiging aan de tanden ontstaat. Het LUMC is niet verzekerd voor tandheelkundige kosten die hieruit voortvloeien. Omdat er tijdens de ingreep een gebitsbeschermer wordt gebruikt is dit risico echter klein. 
  • Het opvullen van de stemband is maatwerk. Er zijn geen vaste hoeveelheden vet die geïnjecteerd moeten worden. Derhalve is er een kleine kans dat er te weinig wordt geïnjecteerd en dat de ingreep herhaald zal moeten worden. 
  • Het kan zijn dat er een nabloeding in de buik ontstaat waardoor u een blauwe plek op de buik krijgt. De buik kan dan een aantal weken beurs aanvoelen. In sommige gevallen ontstaat er hier een ontsteking waar antibiotica voor nodig is. 
  • Het kan zijn dat een litteken bij de navel zichtbaar blijft. 
  • Theoretisch kan er bij iedere ingreep aan de stembanden zwelling of een infectie (koorts) ontstaan in de keel waardoor u het benauwd krijgt. Dit is echter bij deze ingreep zeer onwaarschijnlijk. Bij twijfel moet u altijd contact opnemen met de dienstdoende KNO-arts van het LUMC.
Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

4 dagen na de operatie komt u bij de logopedist voor controle en het begeleiden van het opstarten van de stemgeving.

Twee weken na de operatie komt u op controle bij de verpleegkundig specialist en logopedist. De stembanden worden dan bekeken om de stand en de sluiting van de stembanden te beoordelen. Indien nodig wordt de hechting bij de navel verwijderd. Als de stemkwaliteit nog niet optimaal is krijgt u ook nog logopedische oefeningen.  

Drie maanden en 1 jaar na de operatie komt u nog een keer op controle.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde op het telefoonnummer 071-526 8020.