Patiëntenfolder

Strottenhoofdbehandeling, poliklinisch

Er zijn een aantal ingrepen aan het strottenhoofd die poliklinisch worden uitgevoerd. Onderstaande informatie geeft een korte toelichting over de verschillende ingrepen. Uw behandelaar licht toe welke behandeling voor u van toepassing is.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Antistolling (bloedverdunners) en pijnmedicatie  

De bloedstolling moet bij deze ingreep normaal zijn. Daarom mag u tien dagen voor de ingreep geen Ascal (carbasalaat calcium), Aspirine (acetylsalicylzuur) of Plavix (clopidogrel) gebruiken. De dag voor de ingreep mag u ook geen pijnstillers zoals Ibuprofen, Voltaren, Diclofenac of Movicox gebruiken. Paracetamol is geen probleem. Als u Marcoumar of Sintrom gebruikt, verzoeken wij u tenminste 10 dagen voor de ingreep contact op te nemen met de trombosedienst om het beleid rond het stoppen van de antistollingsmedicijnen te bespreken. Indien u twijfelt of u met uw antistolling mag stoppen raden wij u aan dit te overleggen met de arts die het middel heeft voorgeschreven.  

In het verleden is gebleken dat ondanks het opvolgen van het advies van de thrombosedienst de stolling op de dag van de ingreep soms nog niet voldoende hersteld is bij patiënten die marcoumar of sintrom gebruiken. Om te voorkomen dat de ingreep om deze reden uitgesteld moet worden, vragen wij u de dag vóór de ingreep de stollingswaarde (INR) van uw bloed te laten controleren door de trombosedienst zodat zij bij onvoldoende stolling alsnog maatregelen kunnen nemen. Ook vragen wij u deze waarde dezelfde middag door te bellen aan de poli KNO op nummer 071 - 529 81 80 zodat wij op de hoogte zijn van de mate van bloedstolling.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Op de dag van behandeling verwachten wij u op de poli KNO. De datum en tijd staan vermeld in de afspraakbevestiging. Als u zich heeft aangemeld op de poli KNO zult u door een verpleegkundige of doktersassistente opgehaald worden en zullen voorafgaand aan de behandeling een aantal controles uitgevoerd worden (temperatuur, bloedruk, hartslagfrequentie, zuurstofgehalte en gewicht).   

Tijdens de ingreep wordt er gewerkt met een flexibele endoscoop die via de neus de keel bereikt. Deze endoscoop heeft een werkkanaal waardoor instrumenten kunnnen worden gebruikt.  

Bij alle ingrepen wordt de neus wordt verdoofd met watjes, om de behandeling zo comfortabel mogelijk te maken. Deze watjes hebben een inwerktijd van ongeveer 10 tot 20 minuten. Tijdens het inwerken van de verdoving wordt er een aantal aanvullende controles uitgevoerd. Vervolgens wordt de keel met een aantal injecties via de hals verdoofd, zodat de ingreep zo pijnloos en comfortabel mogelijk is. 

Tijdens de ingreep zit u in een stoel. Naast de KNO-arts zijn er nog 2 of 3 medewerkers aanwezig om de arts te ondersteunen.   

De ingrepen:  

Poliklinische diagnostische MLC  

Dit onderzoek geeft de KNO-arts en u informatie voor het stellen van een diagnose. 

  

Het onderzoek duurt in zijn geheel ongeveer 20 min. Met de endoscoop en het instrumentarium worden de stembanden precies bekeken en onderzocht. De verpleegkundige houdt u goed in de gaten tijdens de behandeling. Na de behandeling, als de controles goed zijn mag u naar huis.   

Poliklinische biopten  

Om een diagnose te stellen kan het nodig zijn om weefselbiopten (kleine stukje weefsel) af te nemen. Deze behandeling duurt in zijn geheel ongeveer 20 min. Met de biopteur (een paktangetje om stukjes weefsel af te nemen) kan de arts heel precies de afwijking in het strottenhoofd biopteren. De verpleegkundige houdt u goed in de gaten tijdens de behandeling. Na de behandeling, als de controles goed zijn mag u naar huis.   

Poliklinisch laseren  

Bepaalde afwijkingen in het strottenhoofd zijn goed met een laser (krachtige lichtstraal) te behandelen. Voordat de daadwerkelijke behandeling start krijgen u en alle medewerkers in de kamer een speciale veiligheidsbril op ter bescherming tegen de laserstraling.   

Dan start de behandeling met de laser. Deze behandeling duurt in zijn geheel ongeveer 20 min. Met de laser kan de arts heel precies de afwijking in het strottenhoofd met laserstralen behandelen. Tijdens de behandeling kunt u niet spreken. De verpleegkundige houdt u goed in de gaten tijdens de behandeling. Direct na de behandeling zal de arts de bevindingen met u bespreken. 

De verpleegkundige zal de controles 2 maal herhalen (direct na de ingreep en een half uur later). Mits de controles goed, zijn mag u daarna naar huis. 

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels  

Bellen met dienstdoende KNO-arts bij:  

  • Toenemende benauwdheid.

In principe zijn er geen leefregels voor na de behandeling. Heeft de arts voor u een ander advies dan krijgt u dat direct na de behandeling te horen. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Middels onderstaande gegevens kunt contact opnemen met de polikliniek.  

Polikliniek KNO van tijdens kantooruren op nummer: 071 - 526 80 20. Na kantoortijd tijd dienstdoende KNO-arts op nummer: 071 - 526 91 11.  

Indien u antistolling gebruikt en onder controle bent van uw eigen tromobosedienst kunt u onderstaande informatie aan uw tromobosedienst overhandigen. In andere gevallen wordt het beleid rondom het gebruik van antistolling in het LUMC bepaald.

Overig

Voor de Trombosedienst  

Bovenstaande patiënt staat gepland voor een behandeling aan de stembanden in lokale verdoving op de polikliniek van de KNO van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Dit is een ingreep aan de luchtweg. Om deze veilig uit te kunnen voeren moet het bloedingsrisico zo klein mogelijk zijn. Bij het couperen van de antistolling hanteren wij daarom de ongebruikelijk lage streefwaarde INR 1.0. Om de ingreep op de geplande dag door te kunnen laten gaan vragen wij daarom een extra controle van de INR op de dag voor de ingreep zodat bij een (gering) onvoldoende gecoupeerde antistolling er alsnog maatregelen getroffen kunnen worden om de stolling te normaliseren. Wij realiseren ons dat dit een extra inspanning uwerzijds vraagt maar hopen dat u begrip heeft voor de strengere eisen die wij moeten stellen aan de stollingsstatus voor deze ingreep. Voor vragen kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialist op telefoonnummer 071 - 529 81 80.