Patiëntenfolder

EMG onderzoek van het strottenhoofd

Binnenkort komt u voor een EMG-onderzoek naar de afdeling Klinische Neurofysiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum. In deze folder wordt uitgelegd wat een EMG-onderzoek inhoudt, en krijgt u informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, aarzelt u dan niet om deze te stellen aan arts of laborant. Het telefoonnummer van de afdeling vindt u elders in deze folder.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is EMG onderzoek van het strottenhoofd?

EMG is een afkorting voor Electromyografie en betekent letterlijk het weergeven van elektrische activiteit van de spieren. In de praktijk wordt zowel de activiteit van zenuwen als van spieren gemeten. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Er wordt bij de afdeling Klinische Neurofysiologie een beperkte tijd voor elk onderzoek gereserveerd. Het is dus belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Indien u te laat bent, bestaat de kans dat het onderzoek niet meer uitgevoerd kan worden. Het is namelijk niet zo dat een onderzoek 'nog even tussendoor' gedaan kan worden. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Wat is een naaldonderzoek?  

Bij een naaldonderzoek wordt met behulp van een fijne naald de elektrische activiteit in de spieren gemeten. De elektrische activiteit kunt u via een luidspreker horen. Omdat de meting zowel in een ontspannen als in een aangespannen spier wordt verricht, zult u tijdens het onderzoek een aantal bewegingen moeten maken. Het naaldonderzoek wordt niet uitgevoerd bij personen die antistollingsmiddelen gebruiken. Indien u deze medicijnen gebruikt moet u dit aan de laborant of arts melden.  

Omdat de activiteit in de spieren van de stembanden gemeten moet worden zijn de KNO-arts en een assistent aanwezig om de keel te verdoven (injectie via de hals) en de stembanden in beeld te brengen (met een scope door de neus) voordat het daadwerkelijke EMG begint. Bij het naaldonderzoek zelf wordt de stemband via de hals aangeprikt. Ondanks dat dit onderzoek bijzonder weinig risico’s kent, is er een kleine kans op een hematoom (bloeding) in de stemband wat kan leiden tot een tijdelijk verandering van de stem of in zeer zeldzame gevallen tot een benauwd gevoel. Indien dit optreedt, raden wij u aan om contact op te nemen met de afdeling KNO.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een neuroloog, geassisteerd door een laborant Klinische Neurofysiologie en de KNO-arts. Zij zullen de resultaten beoordelen en de KNO-arts zal u vervolgens over de uitslag zal informeren. Tijdens het onderzoek zelf is het meestal niet mogelijk een eindoordeel te geven.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

De afdeling Klinische Neurofysiologie is gehuisvest op de 3e verdieping, zone J3-R, u wordt verzocht zich daar te melden.

Het telefoonnummer is 071 – 526 21 04.