Patiëntenfolder

Audiologie en gehoor-, taal- en spraakstoornissen

Het Centrum Audiologie en Hoorimplantaten van de afdeling KNO biedt gespecialiseerde zorg aan volwassenen en kinderen op het gebied van spraak, taal, gehoor en implantologie. De zorg is ondergebracht in multidisciplinaire zorgpaden om u zo efficiënt mogelijk de juiste en persoonlijke begeleiding te bieden. Wij werken samen met andere specialismen in het LUMC en in de regio.

Deze informatie is opgesteld door het Centrum Audiologie en Hoorimplantaten.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Zorgpaden  

Met ons team staan wij voor innovatieve, geïntegreerde en persoonlijke zorg binnen de volgende zorgpaden: 

  • Zorgpad Cochleaire Implantatie en Audiotory Brainstem Implants (CI&ABI) voor volwassenen en kinderen met ernstige slechthorendheid.  
  • Zorgpad Communicatieve Stoornissen bij Kinderen (CSK) tot 18 jaarmet gehoor-, spraak- en of taalproblemen. 
  • Zorgpad BeenGeleidingsImplantaten (BGI) voor kinderen en volwassenen met middenoorproblemen waarbij een beengeleidingsimplantaat als hoorhulpmiddel tot een zo optimaal mogelijk gehoor leidt.
  • Zorgpad Revalidatie en Begeleiding van het Gehoor (RBG) voor volwassen vanaf 18 jaar met gehoorproblemen.
Behandelteam

Behandelteam

Multidisciplinair team  

In ons centrum werkt een multidisciplinair team dat zowel audiologisch onderzoek uitvoert als maatschappelijk werk aan patiënten kan bieden. Ons team bestaat uit: KNO-artsen, klinisch-fysicus audiologen, audiologie-assistenten, logopedisten, een klinisch linguïst, een orthopedagoog/(GZ) psychologen, maatschappelijk werkers, zorgpadcoördinatoren en ons secretariaat.

Meer informatie

Links

Verwijzing naar het Audiologisch Centrum 

U kunt een afspraak maken bij het Audiologisch Centrum van de afdeling KNO als u een verwijzing hebt van uw huisarts, uw KNO-arts, kin­derarts of psychiater.