Patiëntenfolder

Hoofd-halskanker

Heeft u hoofd-halskanker? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat hoofd-halskanker inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling Keel-, Neus-, en Oorheelkunde.

Onze zorg

Verschijnselen

In het geval van een slijmvliestumor in het hoofd-halsgebied kunnen de volgende klachten optreden: 

 • heesheid; 
 • veranderde spraak;  
 • eenzijdige pijn in de keel of bij slikken soms samengaand met oorpijn; 
 • moeite met slikken;  
 • moeizame inademing; 
 • een stinkende adem; 
 • zwelling in de hals.

In het geval van een tumor uitgaande van de neusholte en neusbijholten kunnen de volgende klachten optreden:  

 • eenzijdige pijn of verminderd gevoel in het gezicht; 
 • dubbelzien; 
 • plotselinge uitstulping van het oog; 
 • eenzijdige neusbloedingen; 
 • blijvende (eenzijdige) verstopte neus; 
 • eenzijdige loopoor.
Diagnose

Het LUMC biedt sneldiagnose aan als er bij u sprake is van een verdenking op kanker in het hoofd-halsgebied. Uw specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Keel-Neus en Oorheelkunde (KNO). U kunt op maandagen, dinsdagen en donderdagen terecht voor een consult met een KNO-arts. 

Afspraak maken sneldiagnose hoofd-halskanker 

Uw behandelend specialist kan u verwijzen naar de polikliniek KNO door te bellen naar telefoonnummer 071-5268020 (dagelijks bereikbaar van 09.00 - 12.30 uur). U heeft een verwijzing van uw huisarts of KNO-arts nodig op basis van het vermoeden op kanker in het hoofd-halsgebied met een of meerdere signaalsymptomen. 

Sneldiagnose hoofd-halskanker 

Als er sprake kan zijn van kanker in het hoofd-halsgebied, dan is verder onderzoek door een KNO-arts of hoofd-halschirurg nodig.  

Wat kunt u verwachten? 

U kunt na de verwijzing terecht op een maandag, dinsdag of donderdag voor een consult met een KNO-arts. Ter voorbereiding op dit consult is het noodzakelijk dat uw verwijzer de eerder afgenomen biopten (stukjes weefsel) en radiologische onderzoeken naar het LUMC verstuurd. Deze worden opnieuw bekeken door de patholoog en radioloog van het LUMC.  

Op de dag van het consult meldt u zich bij de receptiebalie aan de ingang van de polikliniek op H2-Q. Tijdens het consult kunt u het volgende verwachten: 

 • U hebt eerst een gesprek met een verpleegkundig specialist. Zij legt uit hoe het diagnosetraject verloopt. Ook zal ze u vragen naar uw klachten en eventueel medicijngebruik. Als u nog vragen hebt, kunt u die gerust stellen. Zij zal tijdens het hele traject en ook na eventuele behandeling uw aanspreekpunt zijn. 
 • Aansluitend heeft u een consult met de KNO-arts. Die doet algemeen onderzoek naar het keel-, neus- en oorgebied (KNO-heelkundig onderzoek). U bekijkt samen de radiologische onderzoeken en bepaalt of er vervolgonderzoeken nodig zijn en welke. Bij gewichtsverlies wordt u doorverwezen naar een diëtiste en bij pijnklachten zal zo nodig aanvullende pijnmedicatie worden voorgeschreven. 

Aanvullend onderzoek 

Welke aanvullend onderzoek u krijgt is afhankelijk van uw diagnose, eerder uitgevoerde onderzoeken en gaat altijd in overleg met de KNO-arts. Als er aanvullend onderzoek nodig is, dan wordt er aansluitend op het eerste consult bloed afgenomen en een X-thoraxfoto gemaakt.

Vervolgens wordt u ingepland op de Diagnostische Dagopname Donderdag (DDD). U wordt op een donderdag opgenomen op de afdeling Dagbehandeling. U wordt die dag begeleidt door een vrijwilliger en ondergaat een aantal onderzoeken, namelijk een:

 • consult bij Verpleegkundig Specialist voor nog extra uitleg en stellen van vragen; 
 • CT-scan en/of een MRI-scan op de afdeling radiologie; 
 • echo van de hals met eventueel een punctie (afnemen weefsel uit de (mogelijke) tumoruitzaaiingen in de hals); 
 • consult bij de kaakchirurg. 

Uitslag van het onderzoek

Uw onderzoeksresultaten worden op een maandag door een multidisciplinair team besproken en beoordeeld. In zo’n overleg komen verschillende soorten specialisten bij elkaar. 

Op dinsdag of donderdag krijgt u de uitslag en wordt zo nodig een voorstel voor een behandelplan met u besproken. Wij streven ernaar dat u de uitslag hoort van dezelfde KNO-arts die u onderzocht heeft. 

Behandelteam

Behandelteam

Wie komt u tegen?  

De sneldiagnose van hoofd-halstumoren gebeurt door een multidisciplinair team dat voor u klaar staat. Multidisciplinair wil zeggen dat er naast de KNO-artsen en hoofd-halschirurgen ook andere specialisten betrokken zijn bij uw diagnose. In het LUMC zijn dat Kaakchirurgen, Radiotherapeuten, Internist-Oncologen, Plastisch Chirurgen, Chirurgen, Radiologen, Logopedisten, Pathologen, Diëtisten, Verpleegkundig Specialisten en Oncologisch Verpleegkundigen. Zo nodig zijn ook andere specialisten zoals Oogartsen en Neurochirurgen beschikbaar.

Meer informatie

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek KNO op telefoonnummer: 071-5268020 (dagelijks bereikbaar van 09.00 - 12.30 uur). 

Links

Op de website Patiëntenvereniging Hoofd Hals kunt u meer informatie vinden over hoofd-halskanker.