Patiëntenfolder

Beengeleidingsimplantaat (BGI)

Een BGI is een zogenaamd beengeleidingstoestel dat het geluid door trillingen via het rotsbeen doorgeeft aan het slakkenhuis. Het kan een goede oplossing zijn bij volwassenen en kinderen waarbij het niet mogelijk is om een gewoon hoortoestel te dragen. Bij volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 5 jaar wordt achter het oor in het bot een schroefje geplaatst waarop het toestel geklikt kan worden. Het gaat vooral om mensen die regelmatig ontsteking hebben aan de gehoorgang, die looporen hebben of waarbij het oor of de gehoorgang bij de geboorte niet goed is aangelegd. In het LUMC vinden jaarlijks 30 tot 40 implantaties plaats, de meeste onder plaatselijke verdoving. Essentieel voor het welslagen van de ingreep is een goede begeleiding door een klinisch fysicus/audioloog. 

Centrum Audiologie en Hoorimplantaten

Onze zorg

Wat is Beengeleidingsimplantaat (BGI)?

Het beengeleidingsimplantaat (BGI) is een klein titanium implantaat dat in het bot achter het oor wordt ingebracht en waarop een  hoortoestel (Bone Conduction Device, BCD[1]) wordt geklikt dat werkt door middel van beengeleiding. De BCD zet geluid om in trillingen. Deze trillingen gaan via de schedel naar het slakkenhuis en worden daar omgezet in hoorbaar geluid. Het kan bijvoorbeeld een uitkomst bieden wanneer een gewoon hoortoestel niet gedragen kan worden door een chronische oorontstekingen, looporen of een afgesloten gehoorgang.

1Een Bone Conduction Device (BCD) is hetzelfde als een Bone Anchored Hearing Aid (BAHA). Ponto (van Oticon) en Baha (van Cochlear) zijn merknamen. 

Indicaties 

BGI bij geleidingsverlies: Geluid wordt via de gehoorgang, het trommelvlies en de gehoorbeentjes naar het slakkenhuis geleid. Bij een geleidingsverlies (ook wel conductief gehoorverlies genoemd) wordt het geluid niet optimaal doorgeleid. Mogelijke oorzaken van een geleidingsverlies zijn chronische middenoor oorontstekingen of situaties waarbij de gehoorbeentjes ontbreken. Een BGI kan in dit geval het probleem omzeilen doordat het geluid direct naar het slakkenhuis wordt geleid. 

BGI bij éénzijdige doofheid: Bij een blijvend, ernstig gehoorverlies aan één kant waarbij het slakkenhuis is uitgevallen, kan het geluid via een CROS hoortoestel of een BGI van de dove kant omgeleid worden naar de goedhorende kant. Ervaringen hiermee zijn wisselend en een proef met BGI op beugel is erg belangrijk. 

Is de BGI geschikt voor u? 

De audioloog: De audioloog voert samen met u een luisterproef uit met een demonstratie-toestel. U kunt deze via een hoofdbeugel uitproberen en ook een periode thuis op proef krijgen. Samen met u bepaalt de audioloog vervolgens of een BGI voor uw gehoor geschikt zou zijn. 

Gesprek arts: De arts bespreekt of een BGI medisch mogelijk is en ook bespreekt de arts de operatie. Het titanium implantaat wordt in het gehoorbeen achter uw oor geplaatst met een kleine operatie. Deze operatie vindt plaats in dagbehandeling met plaatselijke verdoving. 

Kinderen 

Voor jonge kinderen met een langdurig geleidingsverlies aan beide oren kan de BGI op een soft-band uitkomst bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een elastische band rond het hoofd en is dus geen operatie noodzakelijk. Vanaf een leeftijd van ongeveer 4 jaar kan er een schroef geplaatst worden. De BCD is te verbinden met solo-apparatuur voor in de klas. 

Voorbereiding

Wat gaat er vooraf aan het onderzoek of de behandeling?

Procedure 

Als u verwezen wordt voor een mogelijke BGI-aanpassing door uw KNO-arts zullen de stappen als volgt zijn: 

 1. Audiogram: Meting van het gehoor
 2. Intake bij de audioloog. Hierbij wordt de geschiedenis van het gehoorverlies in kaart gebracht, er wordt geëvalueerd wat de voordelen zouden zijn van een BGI ten opzichte van andere revalidatiemogelijkheden (zoals een hoortoestel), 
 3. Proef met BGI op beugel: u krijgt de mogelijkheid om thuis de BCD geplaatst via een beugel op het hoofd uit te proberen en te merken wat de meerwaarde voor u zou zijn. 
 4. Evaluatie proef: Met de audioloog wordt besproken of de BGI een goede oplossing biedt en de kant van plaatsing wordt gekozen. 
 5. Intake bij de KNO-arts: Risico’s worden besproken en er wordt in kaart gebracht of het medisch mogelijk is. U wordt op de wachtlijst voor de ingreep geplaatst.
 6. Ingreep (zie verder; plaatsing schroef)
 7. Medische controles (zie verder; plaatsing schroef)
 8. Herstel: in ongeveer 6 weken zal de wond genezen en de schroef voldoende vastgroeien.
 9. Keuze BCD: Hierbij zal bepaald worden welk BCD (merk en sterkte) het beste zou zijn. De keuze bestaat uit diverse toestellen van het bedrijf Cochlear (www.cochlear.nl) of Oticon Medical (www.oticonmedical.nl). Indien u gebruik wilt maken van draadloze accessoires dan zal dit ook worden besproken.
 10. Uitlevering BCD: Een aantal weken na de keuze zal de nieuwe BCD uitgeleverd worden en ingesteld worden op uw gehoor.
 11. Eventueel controle: evaluatie en test van spraakverstaan met de nieuwe BCD 
 12. Vervanging processor: Iedere vijf jaar heeft u recht op een vervanging van de BCD. 
Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De operatie zelf 

Op de dag van de operatie komt u `s ochtends naar het ziekenhuis. U wordt dan voorbereid voor de operatiekamer en u krijgt zo nodig een middel om u te ontspannen. U blijft wel wakker en maakt de operatie mee. 

Voordat de operatie kan beginnen, wordt eerst wat haar achter het oor weggeschoren en wordt de locatie van het implantaat bepaald. Met een klein naaldje wordt de dikte van de huid gemeten zodat de juiste lengtemaat van het abutment bepaald kan worden. De abutment is het gedeelde van het implantaat dat door de huid komt en waar later het toestel op geklikt kan worden. Met enkele prikken wordt de verdovingsvloeistof toegediend, vergelijkbaar met tandartsverdoving. Na het steriel afdekken van het gebied achter het oor, wordt een kleine snede in de huid gemaakt. Er wordt een klein gaatje geboord in het schedelbot met een diepte van maximaal 4 mm. Hierin wordt het titanium implantaat geplaatst. Daarna wordt de huid gesloten met enkele hechtingen. Tenslotte wordt op de schroef een klein plastic schijfje geplaatst, de zogenaamde healing cap, met daaronder een drukverbandje met antibiotische zalf. Eventueel krijgt u nog een hoofdverband wat u er na 24 uur zelf af mag halen. De healing cap laat u zitten. Wij adviseren dat u niet zelf naar huis rijdt. 

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Medische controles 

Na 1 week komt u voor controle op het verpleegkundig spreekuur. De healing cap met het verbandje worden eraf gehaald. De verpleegkundige controleert de wond en geeft u uitleg hoe u in de komende weken zelf het beste de wond kunt schoonhouden en behandelen. Dit bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van zalf op de huid totdat de wond gesloten is. Het recept voor de zalf krijgt u mee, evenals een reserverecept dat u moet gebruiken als de huid rondom het abutment eventueel later onrustig wordt. De eerste 3 weken moet u de wond droog houden. Daarna mag u douchen met lauwwarm water en zo nodig met natte (baby)doekjes de kleine korstjes rondom de abutment verwijderen. 

Na 6 weken vindt een controle plaats door de arts of de wond goed is genezen. Wij proberen deze afspraak op de polikliniek te combineren met de afspraak voor keuze BCD op het Audiologisch centrum. Als er geen huidproblemen zijn, volgt er nog één jaarcontrole op het verpleegkundig spreekuur. Daarna volgen er alleen afspraken op het verpleegkundig spreekuur als u klachten heeft.

Keuze en aanpassing BGI 6-8 weken na operatie 

Als de wond goed is genezen kan de BCD worden geplaatst. U krijgt ongeveer 6-8 weken na de operatie een afspraak bij de audioloog om een keuze te maken voor het merk en type BCD. Omdat de keuze- en instelmogelijkheden qua type en merk BCD vrij uitgebreid zijn zal de audioloog samen met u pas een definitieve keuze maken voor een bepaald merk en toestel ná plaatsing van de schroef. Vanwege het directe contact kunt dan de geluidkwaliteit beter beoordelen. Vervolgens wordt uw eigen toestel besteld. Er bestaat hierdoor een grotere zekerheid over welk toestel u het beste zult waarderen. 

Het gekozen apparaat zal voor u besteld worden en zodra deze binnen is, meestal na een aantal weken, wordt een afspraak gemaakt voor de uitlevering. Tijdens deze uitlever-afspraak legt de audioloog legt u de werking van het toestel uit en oefent met u ook het aanklikken en verwijderen. Het is handig als u met een familielid of kennis komt die zo nodig nog thuis met u kan oefenen. 

Indien gewenst zal er na een maand een controle afspraak worden ingepland bij de audioloog. Bij deze afspraak zal het gebruik geevalueerd worden en kan het spraakverstaan worden getest. Tevens kunnen er extra programma’s worden ingesteld, zoals een programma voor buiten of in rumoerige ruimtes. 

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Zoals bij iedere operatie kunnen er soms complicaties optreden. Er kan bijvoorbeeld een infectie optreden of een onverwachte bloeding. Er is een kleine kans dat bij de operatie de gevoelszenuw van een klein stukje van uw hoofdhuid wordt doorgesneden waardoor de huid daar gevoelloos wordt. Ook dient u er rekening mee te houden dat de wond een tijdlang gevoelig blijft. 

Aangezien deze operatie niet ín uw oor wordt uitgevoerd maar in het bot áchter uw oor is er geen gevaar voor het slakkenhuis, de gehoorbeentjes of het evenwichtsorgaan. Ook is er geen risico dat bij de operatie uw hersenen beschadigd raken. Uw hersenen worden goed beschermd door het hersenvlies. 

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Bruikleenovereenkomst en wat te doen bij problemen 

Het BCD toestel krijgt u in bruikleen. Er is geen eigen bijdrage, alle kosten voor de operatie en de levering van het toestel worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. U dient zelf de batterijen te betalen zoals dat ook bij uw eigen hoortoestel gebruikelijk is. Na 5 jaar komt u weer in aanmerking voor vervanging van de BCD. De BCD heeft garantie voor een periode van 5 jaar, zolang het defect niet is ontstaan door oneigenlijk gebruik. Verder adviseren wij u om een hoortoestel- verzekering af te sluiten tegen verlies en diefstal.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen hebt dan kunt u contact met ons opnemen via het secretariaat. Het secretariaat is dagelijks telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 12:30 uur via 071 – 526 14 18 of per e-mail via bgi@lumc.nl.  

Centrum voor Audiologie en Hoor-Implantaten Leiden (CAHIL)