Patiëntenfolder

Foniatrisch spreekuur

De foniatrie houdt zich bezig met de analyse en behandeling van stemklachten. Hierbij werken de kno-arts en logopedist samen om uw klachten van de stem zo goed mogelijk te behandelen. Enkele veel gehoorde klachten van de stem zijn heesheid, schor­heid of verlies van stem. Deze brochure geeft u meer informatie over het foniatrisch spreekuur en de stem in het algemeen.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Foniatrisch spreekuur?

Algemene informatie 

De stem is een waardevol instrument, waar­mee je kunt communiceren, zingen en nog veel meer.  

Stemgeluid ontstaat doordat uitge­a­dem­de lucht de stembanden (zie figuur 1 en 2) in trilling brengt. Dit gebeurt alleen wanneer de stembanden goed gesloten tegen elkaar aanliggen. De toonhoogte verandert door de spanning van de stem­banden en de spieren hieromheen te variëren. De mondholte, tong, lip­pen en neusholte geven klank aan dit geluid, waardoor praten en zingen mogelijk is. 

Enkele oorzaken van stemproblemen zijn: aangeboren afwijkingen, overbe­lasting, ontstekingen, een stilstaande stem­band, kwaadaardigheid en irritatie door o.a. allergie, medicatie of bran­dend maagzuur.

Figuur 1. Strottenhoofd en stembanden 

Figuur 2. De stembanden

a Strottenklepje (epiglottis), b Valse stembanden,  c Ware stembanden, d Keelholte, e Luchtpijp, f Slokdarm.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De kno-arts  

Wanneer u bij ons op de polikliniek komt ziet u eerst een kno-arts. In dit eerste contact zal de kno-arts uw klachten inventariseren. Hierna onder­zoekt hij uw keel, neus en oren om een goed beeld te vormen. Een apart onder­deel hierin is de fiberlaryngo­scopie. 

Fiberlaryngoscopie

Bij de fiberlaryngoscopie kijkt de arts met een dun slangetje via de neus en keel naar de stembanden. Dit onderzoek irri­teert soms de neus en keel, maar wordt bijna nooit als erg vervelend ervaren. Stelt u voor­af gerust vragen.  

Wanneer de kno-arts verdere analyse op het foniatrisch spreekuur nodig vindt, wordt u naar de logopedist verwezen om uw stem verder te laten analyseren. 

De logopedist  

De logopedist houdt zich bezig met het onderzoeken en behandelen van stempro­ble­men. Door goed naar uw stem te luiste­ren en met gebruik van een com­pu­ter­­­programma maakt hij/zij een uitgebreide analyse van de stem. Bepaalde aspecten, zoals de spreektoonhoogte en de stemkwaliteit worden gemeten en beoordeeld.  

Vragenlijsten 

U wordt ook gevraagd enkele vragen­lijsten in te vullen. Deze zijn bedoeld om verschil­lende elementen van de stem te inventari­se­ren; o.a. de invloed van de klachten op uw dagelijks leven en de mogelijke invloed van maagzuur op de stem.  

Foniatrisch spreekuur 

Hierna komt u op het foniatrisch spreekuur. Hier zal vooral de aandacht liggen op het in beeld brengen van uw stembanden met een stroboscoop.  

Stroboscopie

De arts plaatst een buis in uw mond tot aan de achterkant van uw tong. Door de speciale lamp en camera in de buis zijn de stembanden vergroot en vertraagd te zien op de monitor. U kunt na het onderzoek uw eigen stembanden samen met de arts bekijken.  


Soms is het nodig de keel te verdoven met een spray, die wat vies smaakt. Het voelt hierdoor alsof uw keel opzwelt, maar dit is niet het geval. U moet wel opletten dat uw keel 15 à 30 minuten na het onderzoek verdoofd is en slikken problemen kan geven. We advi­se­ren u het eerste kwartier niets te drinken om verslikken te voor­komen. 

Nadat uw stembanden goed in beeld zijn gebracht, overleggen de kno-arts en logo­pe­dist, op basis van alle gegevens, wat voor u de beste behan­deling is. Deze kan bestaan uit logope­die (adviezen en oefeningen), medi­cijnen, chirurgische behandeling of een combi­natie hiervan.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Wij hopen dat u na het lezen van deze brochure een indruk heeft gekregen van het foniatrisch spreekuur. Mocht u nog vragen hebben, kunt u deze altijd aan ons stellen. De polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde is te bereiken op 071 – 526 8020. 

Als u suggesties heeft ter verbe­te­ring van de zorg en/of de inhoud van deze brochure, dan horen wij dat graag van u.