Patiëntenfolder

Micro Larynx Chirurgie, leefregel

U wordt opgenomen op de afdeling KNO in verband met een operatie aan uw stembanden. Deze folder geeft u informatie over de opname en de eerste periode na de operatie.   Op de polikliniek KNO heeft u informatie gekregen over de operatie van de operateur. Met vragen, wensen en/of klachten kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de afdelingoperatie.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde 

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De opname en operatie  

Informatie over het tijdstip en de locatie waar u wordt verwacht staat vermeld in de opnamebrief.  

Informatie over wat u wel en niet mag eten /drinken en wanneer u nuchter moet zijn vindt u in de opnamebrief en in de brief van de anesthesie. 

  

Er zal door de (leerling) verpleegkundige een kort opnamegesprek worden gedaan en hij/zij zal uw bloeddruk, pols en temperatuur controleren. Eén van de operateurs komt bij u langs om nog het één en ander uit te leggen over de operatie.  

De afdeling wordt gebeld wanneer u aan de beurt bent voor de operatie. U krijgt een operatiejasje aan en u wordt in uw bed naar de operatiekamer gebracht. Voordat de operatie begint krijgt u een infuus waarna u onder narcose wordt gebracht.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Wanneer u goed wakker bent, wordt u door een verpleegkundige van de afdeling opgehaald.  

Bij terugkomst zullen regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur gedaan worden. Uw infuus wordt verwijderd als het eten en drinken goed gaat en u heeft geürineerd. Het kan zijn dat u na de operatie stemrust heeft, u wordt hiervan op de hoogte gebracht door de verpleegkundige.  

Dezelfde dag of de dag na de operatie kunt u met ontslag. U krijgt een polikliniekafspraak mee voor controle bij de arts.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels

 • U heeft gedurende … dagen stemrust (beslist de operateur)  
 • Bellen met dienstdoende KNO-arts bij:  
 • Bellen met dienstdoende KNO-arts bij:  
  • Temperatuurverhoging boven 38.5  
  • Toename benauwdheid  
  • Toenemende pijn  
  • Slikklachten

Deze leefregels gelden tot de eerste polikliniekafspraak, overlegt u dan voor verdere leefregels met uw behandelend arts.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bezoektijden:  

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R: geen bezoektijden  

Verpleegafdeling KOHG J8-Q: 15.00-20.00  

Contact  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R, route 684, telefoonnummer: 071-5264469  

Gesloten: ’s avonds na 20.00 en in het weekend  

Verpleegafdeling KOHG-route 686: J8-Q, telefoonnummer: 071-5262539  

   

Albinusdreef 2  

Postbus 9600  

2300RC Leiden  

Voor vragen na ontslag

Binnen kantooruren: 

Telefoonnummer polikliniek KNO: 071-5268020. 

Buiten kantooruren: 

Als u op de dagbehandeling heeft gelegen belt u de dagbehandeling.  

U wordt automatisch doorverbonden met de telefoniste als de afdeling gesloten is. De telefoniste kan voor u de dienstdoende KNO-arts bellen.