Patiëntenfolder

Glandula submandibularis, halscyste verwijderen, parotidectomie, leefregel

U wordt u opgenomen op de verpleegafdeling KNO in verband het verwijderen van een speekselklier of halscyste.   Deze folder geeft u informatie over de opname en de eerste periode na de operatie. Met vragen, wensen en/of klachten kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de afdeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- Oorheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De opname en operatie  

Informatie over het tijdstip en de locatie waar u wordt verwacht staat vermeld in de opnamebrief. Informatie over wat u wel en niet mag eten/drinken en wanneer u nuchter moet zijn vindt u in de opnamebrief en de brief van de anesthesie.  

Er zal door de (leerling) verpleegkundige een kort opnamegesprek worden gedaan en hij/zij zal uw bloeddruk, pols en temperatuur controleren. De zijde die geopereerd gaat worden wordt gemarkeerd met een stift.  

De afdeling wordt gebeld door een medewerker van de operatiekamer wanneer u aan de beurt bent voor de operatie. U krijgt een operatiejasje aan en daarna wordt u in uw bed naar de holding gebracht. Voordat de operatie begint krijgt u een infuus waarna u onder narcose wordt gebracht.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer waar u, als u goed wakker bent, door een verpleegkundige van de afdeling wordt opgehaald. Bij terugkomst zullen regelmatig uw bloeddruk, pols, temperatuur gedaan worden.  

Na de operatie mag u eten en drinken naar kunnen. Kauwen kan gevoelig zijn.  

U heeft nog een infuus, deze wordt verwijderd als het eten en drinken goed gaat, u heeft geürineerd en geen medicatie (antibiotica) meer nodig heeft via het infuus.  

Tijdens de operatie kan het zijn dat een aantal gevoelszenuwen van de huid worden doorgenomen. Hierdoor kunt u na de operatie last hebben van een verdoofd gevoel van het operatiegebied. Na verloop van tijd wordt het verdoofde gebied kleiner.  

De wond zal worden gehecht en afgeplakt met hechtpleisters. Om eventueel wondvocht af te voeren zal de arts een drain achterlaten in de wond. Afhankelijk van wat de drain geproduceerd heeft zal deze in overleg met de zaalarts worden verwijderd.  

De zaalarts komt de volgende ochtend langs om te kijken hoe het met u gaat. Afhankelijk van uw situatie kunt u deze dag met drain met ontslag en krijgt u instructies mee voor het verzorgen van de drain. De polikliniekafspraak krijgt u mee of deze wordt thuisgestuurd voor het verwijderen van de hechtingen en controle bij de arts.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels  

  • Als u met de drain naar huis gaat: 2x daags temperatuur meten. Voor verdere instructie; zie hier patiëntenfolder.
  • Geen kracht op de wond uitoefenen 
  • U mag na 48 uur kort douchen zonder zeep.  
  • Bellen met dienstdoende KNO-arts bij:  
    • Temperatuurverhoging boven 38.0 
    • Toenemende pijn of roodheid aan de operatiewond  

Deze leefregels gelden tot de eerste polikliniekafspraak, overlegt u dan voor verdere leefregels met uw behandelend arts. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bezoektijden 

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R: geen bezoektijden 

Verpleegafdeling KOHG J8-Q: 15.00-20.00

Contact  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R, route 684, telefoonnummer: 071-5264469  

Gesloten: ’s avonds na 20.00 en in het weekend  

Verpleegafdeling KOHG-route 686: J8-Q, telefoonnummer: 071-5262539  

   

Albinusdreef 2  

Postbus 9600  

2300RC Leiden  

Voor vragen na ontslag 

Binnen kantooruren: 

Telefoonnummer polikliniek KNO: 071-5268020  

Buiten kantooruren: 

Als u op de dagbehandeling heeft gelegen belt u de dagbehandeling.  

U wordt automatisch doorverbonden met de telefoniste als de afdeling gesloten is. De telefoniste kan voor u de dienstdoende KNO-arts bellen.