Patiëntenfolder

Diagnostische donderdag KNO

Er is een kwaadaardige tumor bij u geconstateerd in het gebied van de keel-, neus- en oorheelkunde. Of er is een verdenking op het bestaan ervan. U komt daarom voor een diagnostische dag naar het LUMC. In deze folder krijgt u uitleg over de gang van zaken rondom deze dag.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Diagnostische donderdag KNO?

Voor het bepalen van de best mogelijke behandeling is het belangrijk dat we u goed onderzoeken. U komt daarvoor naar de diagnostische donderdag in het LUMC. 

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Hoe bereidt u zich voor op de diagnostische donderdag  

Hoe u zich het best kunt voorbereiden op de diagnostische donderdag hangt af van de onderzoeken die gedaan zullen worden. Lees daarom deze folder van tevoren goed door. Bij vragen kunt u terecht bij de verpleegkundig consulent. Zie contactgegevens onder aan de folder.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Dag van het onderzoek  

Waar moet u zich melden?  

U moet zich melden bij de aanmeldzuil in de centrale hal. U krijgt daar een uitdraai met alle afspraken. Bij eventuele vragen of onduidelijkheden bent u welkom op de poli KNO. 

Welke onderzoeken vinden plaats? 

De meeste onderzoeken vinden plaats op één dag. Tijdens het eerste bezoek maken we meestal een longfoto (thoraxfoto). Als u in aanmerking komt voor een PET-scan, wordt deze op een andere dag gemaakt.
  
Omdat niet elke patiënt hetzelfde is, zullen niet alle onderzoeken bij alle patiënten nodig zijn. Soms zijn in een ander ziekenhuis al onderzoeken gedaan. Als deze geschikt zijn, zullen we die opvragen en niet onnodig herhalen. Dit betekent dat een diagnostische dag er voor de ene patiënt anders uitziet dan voor andere. Meestal gaat het om 2 of meer onderzoeken uit het onderstaande rijtje.

MRI  

Met een MRI wordt de tumor afgebeeld. Hiermee krijgen de artsen een indruk welke structuren van de weke delen wel of niet door de tumor zijn aangetast. Ook kunnen uitzaaiingen in de hals aangetoond worden. Dit onderzoek is niet pijnlijk, maar niet zo prettig. U komt in een kleine ruimte te liggen waar veel geluid is. Daarnaast moet u zo stil mogelijk liggen en zo min mogelijk slikken. Als u metalen voorwerpen in uw lichaam heeft (bijvoorbeeld een pacemaker, een hartklep, een botprothese, etc.) of als u last van claustrofobie heeft, moet u dit van tevoren laten weten. Dan kunnen we dit onderzoek niet uitvoeren. Soms kan dan een CT-scan gedaan worden. Zie voor meer informatie over de MRI-scan de patiëntenfolder.

CT hals  

Met een CT-scan wordt de tumor afgebeeld. Hiermee krijgen we een beeld welke bot structuren wel of niet door de tumor zijn aangetast. Ook kunnen uitzaaiingen in de hals aangetoond worden. Voor de CT-scan is het belangrijk dat u 3 uur van tevoren niet meer eet en drinkt. Meestal betekent dit in dat u ‘nuchter’ moet komen. U mag wel uw medicijnen innemen. In verband met het gebruik van contrastvloeistof moeten uw nieren goed functioneren. Als de nieren minder goed functioneren is een aanvullende voorbereiding nodig voor de CT-scan. Daarom doen we voor het onderzoek eerst een bloedonderzoek.

CT-longen    

Bij sommige tumoren is de kans op uitzaaiingen in de longen wat groter. In die gevallen zal een CT-scan voor de longen worden aangevraagd. Ook wordt een CT van de longen gemaakt als er op de röntgenfoto van de longen (thoraxfoto) een afwijking wordt gezien of als deze foto niet goed beoordeeld kan worden. Zie voor meer informatie over de CT-scan de patiëntenfolder.

PET-scan  

Bij een PET-scan worden na inspuiting van een licht radioactieve stof opnamen gemaakt van het lichaam. Met deze methode krijgen we informatie over tumoren, eventuele uitzaaiingen of de aanwezigheid van een ontsteking of infectie. Zie voor meer informatie over de PET-scan de patiëntenfolder.

Echografie met punctie    

Met een echografie kunnen we vergrote lymfklieren in de hals opsporen. Als deze lymfklieren gevonden worden, moet onderzocht worden of dit “gewone” lymfklieren of uitzaaiingen zijn. Dit kan met behulp van een zogenoemde punctie. Met een dun naaldje zuigt de arts cellen uit een gevonden lymfklier. Die worden vervolgens onder de microscoop verder onderzocht. Er wordt over het algemeen maximaal 3 of 4 maal geprikt. Deze prikken kunnen gevoelig zijn. Zie voor meer informatie over echografie met punctie de patiëntenfolder.

Bezoek kaakchirurg    

Soms is bestraling als behandeling nodig. Dat kan klachten geven. Bijvoorbeeld als u een slecht gebit, een kunstgebit, ontstekingen van het tandvlees of tandwortelresten heeft. De kaakchirurg zal uw gebit beoordelen en maakt een foto van de boven- en onderkaak. Als er slechte elementen zijn, zullen deze verwijderd worden. De mondhygiëniste zal uw gebit reinigen en zo veel mogelijk behouden.
   

Verpleegkundig consulent    

De verpleegkundig consulent maakt kennis met u, zij is vanaf nu uw aanspreekpunt tijdens uw behandeling.
  
Zij vraagt naar uw voedingstoestand Hoe gaat het met eten en drinken? Hoe is uw gewicht geweest de afgelopen periode? Mochten er in korte tijd veranderingen hierin zijn opgetreden, dan schakelen we de diëtiste in voor advies.
  
Bent u 70 jaar of ouder, dan onderzoeken we, door middel van vragen of u tot de groep ‘kwetsbare ouderen’ of tot de groep ‘niet-kwetsbare ouderen’ behoort. Dit is belangrijk om voorbereid te zijn op een juiste ondersteuning tijdens de behandeling. Verder is er tijdens dit spreekuur ruimte voor overige vragen.

Anesthesie  

Het kan zijn dat er later een onderzoek onder narcose (scopie) bij u gedaan wordt. Ter voorbereiding daarop heeft u een telefonisch consult met de anesthesist op een andere dag.

Scopie  

Als het nodig is, zal zo snel mogelijk na deze dag een onderzoek onder narcose verricht worden, een scopie. Ook dit onderzoek is bedoeld om de grootte en uitbreiding van de tumor in te schatten. Vaak zullen er stukjes weefsel voor microscopisch onderzoek verwijderd worden. Tijdens dezelfde narcose kijken we ook of er nog andere afwijkingen van uw slijmvliezen aanwezig zijn. De kans daarop is trouwens niet groot. 
De stukjes weefsel kunnen ook worden afgenomen op de polikliniek d.m.v. een biopt onder lokale verdoving.

Begeleiding  

Al met al is deze diagnostische dag een drukke dag. Maar door alle onderzoeken zo snel mogelijk te doen, zijn de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens zo snel mogelijk bekend.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Alle bovengenoemde onderzoeken geven met elkaar een beeld hoe de tumor zich heeft uitgebreid en of er sprake is van uitzaaiingen. Wanneer alle uitslagen bekend zijn, bespreekt een groep specialisten op hoofd-/halsgebied deze in een multidisciplinair overleg.

Wanneer krijgt u de uitslag?

U krijgt zo snel mogelijk na deze bespreking een afspraak met uw behandelend arts om de uitslag te bespreken. Het is belangrijk dat u niet alleen komt, we raden aan uw partner, een familielid of vriend(in) mee te nemen.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Heeft u vragen?  

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek KNO of de verpleegkundig consulent hoofd-hals oncologie. Dat kan tijdens kantooruren via:  

  • 071-526 80 20 (Polikliniek KNO)