Patiëntenfolder

Septumcorrectie en conchareductie, leefregel

U wordt opgenomen op de afdeling KNO in verband met een operatie aan de neus. Deze folder geeft u informatie over de opname en de eerste periode na de operatie.   Op de polikliniek KNO heeft u informatie over de operatie gekregen van de operateur. Met vragen, wensen en/of klachten kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de afdeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De opname en operatie  

Informatie over het tijdstip van opname en de locatie waar u wordt verwacht staat vermeld in de opnamebrief.  

Informatie over wat u wel en niet mag eten/drinken en wanner u nuchter moet zijn vindt u in de opnamebrief en de brief van de anesthesie.  

Er zal door de (leerling) verpleegkundige een kort opnamegesprek worden gedaan en hij/zij zal uw bloeddruk, pols en temperatuur controleren.  

De afdeling wordt gebeld door een medewerker van de operatiekamer wanneer u aan de beurt bent voor de operatie. U krijgt een operatiejasje aan en u wordt in uw bed naar de operatiekamer gebracht. De operatie vindt plaats onder lokale verdoving, tenzij anders met u is afgesproken.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie wordt u door een verpleegkundige van de afdeling opgehaald. En zullen regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur gedaan worden.  

Na de operatie mag u alleen afgekoeld eten en drinken. De dag na de operatie mag u alles weer eten en drinken.  

Wanneer u na de operatie een neustampon(s) heeft gekregen dan worden de neusgaten afgeplakt met een pleister. Een gaasje onder de neus, zal eventuele lekkage van wondvocht opvangen. Van de neustampon(s) kunt u een drukkend gevoel in de neus krijgen en soms ook wat hoofdpijn.  

Aan het eind van de dag mag u met ontslag. U krijgt een polikliniekafspraak mee voor het verwijderen van de tampon en controle bij de arts.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels  

 • De dag na de operatie starten met minimaal 6 maal daags neusspoelen met een fysiologisch zoutoplossing (zie aparte patiënteninformatie)  
 • Als u tampons in de neus hebt start u met neusspoelen na het verwijderen van de tampons  
 • Eerste 24 uur afgekoeld eten en drinken  
 • De eerste dagen niet heet baden of douchen  
 • Drukverhogende momenten voorkomen  
  • Niezen (eventueel wel met de mond open) 
  • Snuiten  
  • Persen  
  • Tillen of zware lichamelijke arbeid  
  • (Contact) sporten en oppassen dat de neus niet gestoten wordt gedurende 6 weken 
 • Zolang de neustampons in de neus zitten 2 maal daags controle van de temperatuur. Bij temperatuurverhoging boven de 38,5 contact opnemen met de dienstdoende KNO-arts.  
 • Zo nodig een gaasje onder de neus plakken bij lekkage van wondvocht  
 • Bellen met dienstdoende KNO-arts bij:  
  • Temperatuurverhoging boven 38.5  
  • Bloeding uit de neus  
  • Abnormale zwelling van de neus  
  • Forse roodheid van het litteken of van de neus zelf  
  • Toenemende, kloppende pijn aan de neus  
  • Ernstige verstopping van de neus, vooral wanneer dit aan één kant is  

Deze leefregels gelden tot de eerste polikliniekafspraak, overlegt u dan voor verdere leefregels met uw behandelend arts. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bezoektijden 

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R: geen bezoektijden  

Verpleegafdeling KOHG J8-Q: 15.00-20.00  

Contact  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R, route 684, telefoonnummer: 071-5264469  

Gesloten: ’s avonds na 20.00 en in het weekend  

Verpleegafdeling KOHG-route 686: J8-Q, telefoonnummer: 071-5262539  

   

Albinusdreef 2  

Postbus 9600  

2300RC Leiden 

Voor vragen na ontslag 

Binnen kantooruren: 

Telefoonnummer polikliniek KNO: 071-5268020. 

Buiten kantooruren: 

Als u op de dagbehandeling heeft gelegen belt u de dagbehandeling.  

U wordt automatisch doorverbonden met de telefoniste als de afdeling gesloten is. De telefoniste kan voor u de dienstdoende KNO-arts bellen.