Patiëntenfolder

Stembandsluiting verbeteren, operatief

Uw KNO-arts heeft u verteld dat u een stilstaande stemband heeft of dat uw stembanden niet goed sluiten. De sluiting van de stemband(en) zal operatief verbeterd worden. In deze folder leest u meer over wat deze ingreep inhoudt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Onze zorg

Wat is Stembandsluiting verbeteren, operatief?

Bij de operatie brengt de KNO-arts de stilstaande of beide stembanden meer naar het midden (medianiseren). Het doel hiervan is dat de stembanden weer makkelijker kunnen sluiten.   

Medianiseren van de stemband kan op 2 manieren:   

  1. Van binnenuit door de stemband op te vullen. Dat noemen we injectieaugmentatie. 
  2. Van buitenaf door de stemband te verplaatsen. Dat heet Laryngeal Framework Surgery.

Beide methoden worden hieronder kort toegelicht met de voor- en nadelen. 

Waarom doen we dit onderzoek/deze behandeling?

Wat bepaalt de keuze voor de ingreep?   

Er zijn veel factoren die rol spelen in deze keuze. Zo is de injectieagmentatie een kortere ingreep onder algehele narcose. Alleen is het resultaat tijdelijk. Laryngeal Framework Surgery is een langere ingreep onder lokale verdoving met een litteken in de hals maar het resultaat is langdurig. De KNO-arts bespreekt met u wat de beste behandelmethode is om de sluiting van de stembanden te verbeteren.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Injectieaugmentatie  

Bij injectieaugmentatie zet de KNO-arts een of beide stembanden in de goede stand. Dat doet hij of zij door deze te vullen met een vulmiddel. Dit gebeurt onder algehele narcose op de operatiekamer. U wordt via een buis door de mond geopereerd, dat noemen we een endoscopische benadering.   

Als vulmiddel wordt meestal eigen lichaamsvet gebruikt. Door middel van liposuctie (‘vetafzuiging’) neemt de arts via een klein sneetje bij de navel buikvet af. Dit spuit hij of zij vervolgens in de stemband. Soms wordt voor een kunstmatig vulmiddel gekozen. Is dat het geval, dan zal uw KNO-arts u hier verder over informeren.  

Gemiddeld blijft het resultaat van een medianisatie met eigen buikvet een jaar aanwezig. Bij sommige mensen is dit korter. Eventueel kan de ingreep herhaald worden of er wordt gekozen voor een andere ingreep. Het kan zijn dat een klein litteken in de navel (kleiner dan 0,5 centimeter) te zien blijft.   

Meestal gebeurt de behandeling gebeurt in dagopname. Dat betekent dat u dezelfde dag weer naar huis gaat. Na afloop is 1 dag stemrust nodig.  

Figuur 1: Realistisch weergave stembanden 

Figuur 2: Het inspuiten van de stemband (schematisch)  

Laryngeal Framework Surgery (LFS)  

Bij LFS brengt de KNO-arts de stilstaande stemband van buitenaf in de goede stand. Dat gebeurt in meestal in 2 stappen. Soms is er maar 1 van de stappen nodig.  

  1. Het medianiseren van de stemband zelf met een kunstmateriaal. 
  2. Het draaien en vastzetten van het stembandgewricht, vanuit o.a. dit gewrichtje kan de stemband gesloten worden. Het gewricht zorgt samen met verschillende spieren voor het openen en sluiten van de stembanden. Soms is het alleen verbeteren van de sluiting onvoldoende en moet het gewricht gedraaid worden om de sluiting te optimalieren. 

Figuur 3: Incisie in de hals (schematisch)  

Figuur 4: Draaien van het gewricht (schematisch)  

Figuur 5: Medianiseren (schematisch)  

Deze ingreep gebeurt op de operatiekamer onder plaatselijke verdoving. Dit is omdat u tijdens de operatie een paar keer wat moet zeggen. Op die manier kan de KNO-arts de stemband goed ‘afstellen’.   

Via een snee in de hals maakt de KNO-arts een luikje in het strottenhoofd. Hierdoor kan hij of zij bij de stemband komen om de operatie uit te voeren.   

De operatie duurt ongeveer 2 à 3 uur. Na de operatie moet u enkele nachten in het ziekenhuis blijven zodat we u in de gaten kunnen houden. De reden hiervan is dat het strottenhoofd deel uitmaakt van de luchtweg. Omdat er een klein risico op zwelling of nabloeding bestaat, moet de luchtweg na de ingreep goed worden gecontroleerd. Gemiddeld blijft een patiënt 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis. In de hals blijft een litteken zichtbaar.

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Dat kan tijdens kantooruren via het telefoonnummer 071-526 80 20.