Patiëntenfolder

Scopie, leefregel

U wordt opgenomen op de afdeling KNO in verband met een kijkoperatie. Deze folder geeft u informatie over de opname en de eerste periode na de operatie.   Op de polikliniek KNO heeft u informatie over de operatie gekregen van de operateur. Met vragen, wensen en/of klachten kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de afdeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De opname en operatie  

Informatie over het tijdstip en de locatie waar u wordt verwacht staat vermeld in de opnamebrief.  

Informatie over wat u wel en niet mag eten/drinken en wanneer u nuchter moet zijn vindt u in de opnamebrief en de brief van de anesthesie.  

Er zal door de (leerling) verpleegkundige een kort opnamegesprek worden gedaan en hij/zij zal uw bloeddruk, pols en temperatuur controleren.  

De afdeling wordt gebeld door een medewerker van de operatiekamer wanneer u aan de beurt bent voor de operatie. U krijgt een operatiejasje aan en u wordt in uw bed naar de operatiekamer gebracht. Voordat de operatie begint krijgt u een infuus waarna u onder narcose wordt gebracht.

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Wanneer u goed wakker bent, wordt u door een verpleegkundige van de afdeling opgehaald.  

Bij terugkomst zullen regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur gedaan worden. Uw infuus wordt verwijderd als het eten en drinken goed gaat en u heeft geürineerd.  

Afhankelijk wat er met de KNO-arts is afgesproken mag u aan het eind van de dag naar huis of blijft u nog een nacht in het ziekenhuis.  

In het laatste geval komt de zaalarts de dag na de operatie nog bij u langs en daarna mag u rond 10.00 uur met ontslag. U krijgt een polikliniekafspraak mee voor controle bij de arts. 

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels  

  • Bellen met dienstdoende KNO-arts bij: 
    • Toename benauwdheid  
    • Toenemende pijn

Deze leefregels gelden tot de eerste polikliniekafspraak, overlegt u dan voor verdere leefregels met uw behandelend arts. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bezoektijden 

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R: geen bezoektijden  

Verpleegafdeling KOHG J8-Q: 15.00-20.00  

Contact  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R, route 684, telefoonnummer: 071-5264469  

Gesloten: ’s avonds na 20.00 en in het weekend  

Verpleegafdeling KOHG-route 686: J8-Q, telefoonnummer: 071-5262539  

   

Albinusdreef 2  

Postbus 9600  

2300RC Leiden  

Voor vragen na ontslag 

Binnen kantooruren: 

Telefoonnummer polikliniek KNO: 071-5268020. 

  

Buiten kantooruren: 

Als u op de dagbehandeling heeft gelegen belt u de dagbehandeling.  

U wordt automatisch doorverbonden met de telefoniste als de afdeling gesloten is. De telefoniste kan voor u de dienstdoende KNO-arts bellen.