Patiëntenfolder

Sanerende ooroperaties, leefregel

U wordt opgenomen op de afdeling KNO in verband met een operatie aan uw oor. Deze folder geeft u informatie over de opname en de eerste periode na de operatie.   Op de polikliniek KNO heeft u informatie gekregen over de operatie van de operateur. Met vragen, wensen en/of klachten kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige van de afdeling.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Keel- Neus- en Oorheelkunde.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

De opname en operatie  

Het tijdstip waarop u verwacht wordt en de locatie staan vermeld in de opnamebrief.  

Informatie over wat u wel en niet mag eten/drinken en vanaf wanneer u nuchter moet zijn vindt u in de opnamebrief en in de brief van de anesthesie  

Er zal door de (leerling) verpleegkundige een kort opnamegesprek worden gevoerd en hij/zij zal uw bloeddruk, pols en temperatuur controleren.  

De zijde die geopereerd gaat worden wordt gemarkeerd met een stift.  

De afdeling wordt gebeld door een medewerker van de operatiekamer wanneer u aan de beurt bent voor de operatie. U krijgt een blauw operatiejasje aan. Sieraden en nagellak dienen verwijderd te worden. Vervolgens wordt u in uw bed naar de holding (voorbereidingskamer) of operatiekamer gebracht). Hier wordt het infuus ingebracht waarmee de narcosemiddelen worden toegediend.  

Waar moet u op letten direct na het onderzoek / de behandeling?

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer waar u, als u goed wakker bent, weer door een verpleegkundige van de afdeling wordt opgehaald.  

Bij terugkomst op de verpleegafdeling zullen regelmatig uw bloeddruk, pols en temperatuur gemeten worden. Verder heeft u nog het infuus: deze wordt verwijderd als het eten en drinken goed gaat en u heeft geürineerd.  

Er zit een lintgaasje in uw gehoorgang en daar overheen een drukverband. Het drukverband wordt meestal de volgende dag na de ochtend visite door een verpleegkundige verwijderd waarna de oorschelp wordt afgeplakt met een vierkant gaasje (het klein oorverband). Het kleine oorverband moet blijven zitten tot de eerste volgende policontrole. Indien nodig kan het thuis verschoond worden.  

De dag na de operatie komt de zaalarts nog bij u langs en dan kunt u met ontslag.  

U krijgt een polikliniekafspraak mee voor het verwijderen van het oorverband, de hechtingen en controle door de arts.  

Als u geopereerd wordt in een dagopname, gaat u op de dag van de operatie aan het eind van de middag met ontslag met het drukverband om uw hoofd. Het drukverband kunt u de volgende dag zelf verwijderen. Zorg ervoor dat het lintgaasje in de gehoorgang blijft zitten. Vervolgens plakt u de oorschelp af met een gaasje.  

U kunt ook naar de polikliniek KNO gaan waar een verpleegkundige het drukverband kan verwijderen. Vraag dan wel aan de verpleegkundige op de afdeling om een afspraak voor u te maken bij de verpleging.

Nazorg

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Leefregels  

 • Het geopereerde oor drooghouden tot aan de eerste policontrole.  
 • Drukverhogende momenten voorkomen 
  • Niezen (eventueel wel met de mond open)  
  • Snuiten 
  • Persen 
  • Tillen of zware lichamelijke arbeid  
  • (Contact) sporten  
 • Bellen met dienstdoende KNO-arts bij:  
  • Temperatuurverhoging boven 38.5  
  • Toenemende pijn of roodheid aan de operatiewond  
  • Toenemende duizeligheid  

Deze leefregels gelden tot de eerste polikliniekafspraak, overlegt u dan over verdere leefregels met uw behandelend arts. 

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Bezoektijden 

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R: geen bezoektijden  

Verpleegafdeling KOHG J8-Q: 15.00-20.00  

Contact  

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)  

Verpleegafdeling Dagbehandeling: J8-R, route 684, telefoonnummer: 071-5264469  

Gesloten: ’s avonds na 20.00 en in het weekend  

Verpleegafdeling KOHG-route 686: J8-Q, telefoonnummer: 071-5262539  

   

Albinusdreef 2  

Postbus 9600  

2300RC Leiden  

Voor vragen na ontslag 

Binnen kantooruren: 

Telefoonnummer polikliniek KNO: 071-5268020. 

Buiten kantooruren: 

Als u op de dagbehandeling heeft gelegen belt u de dagbehandeling.  

U wordt automatisch doorverbonden met de telefoniste als de afdeling gesloten is. De telefoniste kan voor u de dienstdoende KNO-arts bellen.