Patiënt bij de afdeling KNO

Afspraak maken bij de polikliniek KNO

U bezoekt de polikliniek KNO voor kleine ingrepen aan keel, neus of oor, bijvoorbeeld wanneer bij u een gehoortest wordt afgenomen. Verder kunt u terecht voor diverse onderzoeken en behandelingen, zoals wondverzorging, patiëntenfoto's, allergietesten, bloedafname en scopieën.

Afspraak maken

Polikliniek KNO

Een verwijzing naar de afdeling KNO gebeurt meestal door uw huisarts of een medisch specialist van een ander ziekenhuis. Wij bieden ook de mogelijkheid van een second opinion. 

Centrum Audiologie en Hoorimplantaten

U kunt een afspraak maken bij het Centrum Audiologie en Hoorimplantaten van de afdeling KNO als u een verwijzing hebt van uw huisarts, uw KNO-arts, kin­derarts, jeugdarts, bedrijfsarts of psychiater. Als een logopedist aanwijzin­gen heeft dat uw kind niet goed hoort, moet uw kind toch via de huisarts naar ons worden verwezen. Dat geldt ook voor de audicien t.a.v. kinderen en volwassenen (verwijzing via de huisarts). Patiënten die naar ons Audiologisch Centrum zijn verwezen, kunnen daarna gedurende 3 jaar worden opgeroepen voor onder­zoek of controle, zonder dat daar een nieuwe verwij­zing voor nodig is.

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 071-526 80 20 van 9.00 tot 12.30 uur. Dat geldt ook voor patiënten die al bij ons onder behandeling zijn en vragen of problemen hebben. U kunt ons ook schriftelijk of via e-mail benaderen:

Audiologisch Centrum (KNO/LUMC)
Postbus 9600
2300 RC Leiden
audc@lumc.nl

Verpleegkundig oncologisch consulente

Patiënten van de hoofd-halsoncologie kunnen een afspraak maken met de verpleegkundig oncologisch consulente via de polikliniek KNO.

Contactgegevens polikliniek KNO

Polikliniek H-2-Q
Telefoonnummer: (071) 526 80 20
Bereikbaarheid: van 9.00 tot 12.30 uur
E-mailadres: polikno@lumc.nl 

Goed voorbereid naar de polikliniek

Als u een afspraak hebt gemaakt, krijgt u een afspraakbrief thuisgestuurd. Daarin staat wanneer en waar u wordt verwacht. Bij een afspraak die binnen enkele dagen plaatsvindt, sturen wij geen brief. Om goed voorbereid te zijn op uw polikliniekbezoek raden wij u aan om vooraf informatie te lezen over inschrijven en wijzigen van gegevens en behandeling op de polikliniek

Wachttijden

Het LUMC is in eerste instantie een medisch-wetenschappelijk centrum voor topklinische of topreferente zorg. Patiënten die deze zorg nodig hebben, krijgen daarom meestal voorrang. De wachttijden voor de behandeling van eenvoudige en veelvoorkomende aandoeningen kunnen bij het LUMC soms dan ook langer zijn dan in algemene ziekenhuizen in de omgeving. Uiteraard krijgen patiënten die acuut medische zorg nodig hebben, die zorg direct.