LUMC Oncologie Centrum

Bij het LUMC Oncologie Centrum kunt u terecht voor de beste oncologische zorg. We gebruiken de innovaties in het vakgebied voor de beste kankerzorg en doen wetenschappelijk onderzoek.
Over het centrum

Onze patiënten staan centraal

Een patiënt is meer dan een ziekte die behandeld moet worden. Kanker grijpt in op veel aspecten van uw leven. In het LUMC is aandacht en zorg voor al die aspecten, zodat u de best mogelijke kwaliteit van leven heeft. Tijdens en na de behandelingen.

Hier leest u meer over de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en wat dit voor u betekent.

Artsen en verpleegkundigen in het LUMC leggen uw gegevens vast in uw medisch dossier. Dit is wettelijk verplicht. Een aantal van deze gegevens wordt opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Gebruik van de gegevens

De gegevens in de NKR worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek naar kanker en de behandeling ervan. De onderzoeken richten zich op alle vormen van kanker. Er zijn onderzoeken die over de kwaliteit van de zorg gaan. Andere gaan over de kwaliteit van leven tijdens en na behandeling van kanker. Door onderzoek komen we meer over kanker te weten. Dit leidt tot verbetering van de behandeling van de ziekte en tot betere zorg voor mensen met kanker.

Hier leest u meer over de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en wat dit voor u betekent.

Artsen en verpleegkundigen in het LUMC leggen uw gegevens vast in uw medisch dossier. Dit is wettelijk verplicht. Een aantal van deze gegevens wordt opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Gebruik van de gegevens

De gegevens in de NKR worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistiek naar kanker en de behandeling ervan. De onderzoeken richten zich op alle vormen van kanker. Er zijn onderzoeken die over de kwaliteit van de zorg gaan. Andere gaan over de kwaliteit van leven tijdens en na behandeling van kanker. Door onderzoek komen we meer over kanker te weten. Dit leidt tot verbetering van de behandeling van de ziekte en tot betere zorg voor mensen met kanker.

Meer informatie

Meer informatie over de NKR, over de bescherming van uw gegevens en uw rechten kunt u vinden via onderstaande bronnen:

Oncologie centra

Medische informatie

Palliatieve zorg

Als u niet meer beter wordt en door uw ziekte gaat overlijden, is het Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) er voor u. Ons team ondersteunt ook uw naasten. Met palliatieve zorg proberen wij uw kwaliteit van leven te behouden en verbeteren.

In het LUMC bestaat het Consultteam Palliatieve Zorg uit gespecialiseerde verpleegkundig consulenten, verpleegkundig specialisten en artsen palliatieve zorg.

Het CPZ werkt onder andere samen met het pijnteam, de geestelijke verzorging, medisch psychologen, de apotheker, medisch maatschappelijk werk en transferverpleegkundigen. Het team helpt u, uw naasten en het behandelteam zo veel mogelijk bij het verlenen van palliatieve zorg die bij u past. Hierbij is er ook contact tussen het ziekenhuis en zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals de huisarts, thuiszorg, verpleeghuis of hospice.

Contact

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Palliatief Advies Team: 071-5261916. Het e-mailadres is: palliatievezorg@lumc.nl.

Lees meer over Palliatieve zorg

Samenwerking voor de beste zorg

Door samenwerkingen aan te gaan met partners in de regio en daarbuiten kunnen we zorg en onderzoek verder versterken.

Meedoen aan onderzoek

Het LUMC Oncologie Centrum levert niet alleen patiëntenzorg volgens de huidige standaard, maar richt zich ook op het ontwikkelen van de kankerzorg van de toekomst.

U bent als patiënt direct betrokken bij klinisch onderzoek in het LUMC Oncologie Centrum. Door deelname aan behandelstudies kunt u toegang verkrijgen tot de nieuwste geneesmiddelen en behandelmethodes. Dit gebeurt natuurlijk op een verantwoorde en gecontroleerde manier.

Patiëntenonderzoek
Leven met kanker

Leven met kanker

Wanneer u te horen krijgt dat u kanker heeft, wilt u maar één ding: beter worden. Als LUMC Oncologie Centrum doen wij er alles aan om dat te bereiken.

We werken in zorgteams, die met elkaar het beste voor elke patiënt willen. Door de beste behandeling en de beste begeleiding. We bieden u iemand die aanspreekpunt voor is. Deze persoon beseft dat de diagnose kanker niet alleen een medische component heeft, maar ook een grote impact heeft op bijvoorbeeld uw gezin, uw werk of uw eetpatroon.

LICO; een samenwerking met Scarabee in het LUMC

Sinds begin april is in het LUMC het Leiden Informatie Centrum Oncologie (LICO) geopend. Dit is een samenwerking tussen Scarabee (Centrum voor leven met en na kanker) en het LUMC. Doel van LICO is het bieden van psychosociale ondersteuning aan oncologische patiënten en hun naasten.

Het LICO is een informatiepunt in het LUMC, waar geschoolde vrijwilligers van Scarabee nu 3 dagdelen aanwezig zijn. Zij geven aandacht en bieden een luisterend oor aan patiënten en naasten, die geraakt zijn door kanker. Het is een plaats waar mensen even op adem kunnen komen, hun verhaal kwijt kunnen of niet-medische informatie over ondersteuning kunnen krijgen. Vrijwilligers van Scarabee werken samen met o.a. het Medisch Maatschappelijk Werk van het LUMC om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden.

Sinds begin april is in het LUMC het Leiden Informatie Centrum Oncologie (LICO) geopend. Dit is een samenwerking tussen Scarabee (Centrum voor leven met en na kanker) en het LUMC. Doel van LICO is het bieden van psychosociale ondersteuning aan oncologische patiënten en hun naasten.

Het LICO is een informatiepunt in het LUMC, waar geschoolde vrijwilligers van Scarabee nu 3 dagdelen aanwezig zijn. Zij geven aandacht en bieden een luisterend oor aan patiënten en naasten, die geraakt zijn door kanker. Het is een plaats waar mensen even op adem kunnen komen, hun verhaal kwijt kunnen of niet-medische informatie over ondersteuning kunnen krijgen. Vrijwilligers van Scarabee werken samen met o.a. het Medisch Maatschappelijk Werk van het LUMC om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden.

Iedereen kan zonder verwijzing of afspraak terecht. Er zijn geen kosten aan verbonden.

U kunt ons ook bereiken via de mail LICO@lumc.nl

Het LICO is te vinden naast het patiëntenservicebureau; routenummer 473

Openingstijden (aangepaste openingstijden tijdens de zomervakantie): 

Dinsdag 9.30 tot 12.30 uur

Donderdag 9.30 tot 12.30 uur