Patiëntenfolder

Consultteam Palliatieve Zorg

In deze folder vindt u informatie over het Consultteam Palliatieve Zorg van het LUMC. 

Deze informatie is opgesteld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg

Wat is palliatieve zorg? 

Een ander woord voor palliatieve zorg is verzachtende zorg. U kunt palliatieve zorg krijgen als u niet meer beter kunt worden. U kunt nog weken, maanden en soms jaren leven, maar de ziekte die u hebt is niet te genezen.

Het doel van palliatieve zorg is dat u zo lang mogelijk leeft met een goede kwaliteit. Verhelpen of verminderen van klachten is belangrijk bij palliatieve zorg. We kijken naar u en de mensen in uw omgeving (familie). Zij kunnen ook vragen of zorgen hebben. 

Ziek-zijn kan invloed hebben op de kwaliteit van leven. Het is belangrijk vragen of problemen op tijd te bespreken en als het kan te behandelen.

Niet alleen voor mensen in de laatste levensfase 

Palliatieve zorg wordt vaak gezien als de zorg voor mensen die bijna gaan overlijden. Deze zorg wordt ook eerder gegeven. Zoals tijdens de behandeling van de ziekte of bij veel vragen of lichamelijke klachten.

Palliatieve zorg kan ook steun bieden aan mensen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte, die langer te leven hebben.

Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) 

De verpleegkundig specialisten en artsen van het CPZ geven ondersteuning en advies. 

Ook betrokken bij het CPZ zijn: 

 • gespecialiseerde artsen palliatieve zorg 
 • artsen zoals oncoloog, bestralingsarts en pijnarts 
 • geestelijk verzorger 
 • diëtiste 
 • apotheker

Andere specialisten worden betrokken als dat nodig is. Uw behandelend arts regelt en leidt de behandeling.

Een goede samenwerking tussen alle artsen, verpleegkundigen en andere mensen die voor u zorgen is van belang. Thuis en in het ziekenhuis. De huisarts is hierbij de centrale zorgverlener. 

Verpleegkundig Specialisten Consultteam Palliatieve Zorg

Wat kan het Consultteam Palliatieve Zorg voor u doen? 

We bespreken de wensen en behoeften van u en uw naasten. Ook kijken we naar wat u belangrijk vindt in het leven. We spreken over hoe we u hierbij kunnen helpen. 

Onderwerpen die u kunt bespreken: 

 • lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, minder eetlust of snel moe zijn 
 • gevoelens, zoals angst, somberheid of alleen zijn 
 • sociale problemen 
 • zorgen over betekenis van leven, ziekte of lijden 
 • nemen van beslissingen zoals doorgaan of niet meer willen van behandelingen 
 • toekomst zoals kwaliteit van leven

U kunt vragen stellen over: 

 • steun voor uw naasten zoals partner en/of (klein)kinderen 
 • de tijd vlak voor overlijden 
 • vocht en voeding 
 • euthanasie of palliatieve sedatie 
 • mogelijkheden van zorg in het ziekenhuis, thuis, hospice of andere zorginstelling

Werkwijze 

Uw behandelend arts kan u aanmelden bij het CPZ. U kan ook zelf vragen om een gesprek.

Het is belangrijk om het uw arts te vertellen als u zelf contact heeft opgenomen met het CPZ.

Na aanmelding neemt de consulent palliatieve zorg contact met u op om een afspraak te maken. Uw naasten zijn hierbij ook welkom. Het contact bestaat uit maximaal enkele gesprekken.

Als u bent opgenomen in het ziekenhuis is het gesprek op de verpleegafdeling. Het gesprek kan ook op de polikliniek of via videoconsult.

Tijdens het gesprek vraagt de consulent uitgebreid welke vragen en problemen u heeft. U krijgt informatie en advies. Uw behandelend arts en uw  huisarts krijgen een brief over het consult.

Contact 

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Consultteam Palliatieve Zorg:
Telefoon: 071- 526 19 16
E-mail: 
palliatievezorg@lumc.nl

Kijk voor algemene informatie over palliatieve zorg op www.overpalliatievezorg.nl