Leven met kanker

Als je niet meer beter wordt (palliatieve zorg)

Als patiënt met kanker kunt u te horen krijgen dat er een grote kans is dat u niet meer zult genezen of dat u door uw ziekte uiteindelijk komt te overlijden. In het LUMC is een Palliatief Advies Team dat zich richt op het begeleiden van patiënten en hun naasten in deze fase. Palliatieve zorg richt zich op het verbeteren of behouden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

Palliatief Advies Team

Het team bestaat uit gespecialiseerde LUMC-artsen en verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, een gespecialiseerde huisarts en specialist Ouderengeneeskunde. Het Palliatief Advies Team streeft naar een optimale samenwerking tussen alle hulpverleners, zowel in het ziekenhuis, als in de thuissituatie.

Wat kunt u van het Palliatief Advies Team verwachten?

  • Ondersteuning en behandeling van lichamelijke symptomen zoals pijn, misselijkheid, benauwdheid of mondklachten;
  • Uitleg over hoe om te gaan met symptomen en problemen en de behandeling hiervan in het dagelijks leven;
  • Ondersteuning bij psychosociale problemen zoals angst, somberheid of eenzaamheid;
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen en desgewenst bij het maken van een wilsverklaring;
  • Begeleiding voor uw partner en/of uw kinderen;
  • Informatie en advies over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuis, of in een hospice. 

Verwijzing

Uw behandelend specialist of verpleegkundige in het LUMC of uw huisarts kan u naar het team verwijzen. Ook kunt u zelf contact opnemen. Het is dan wel goed om uw behandelend arts hierover te informeren.

"Palliatieve zorg is er op gericht al het mogelijke te doen om je te laten leven, tot je sterft"

Ellen de Nijs, verpleegkundig specialist

Werkwijze

Er wordt een gesprek gepland met één van de verpleegkundig specialisten/consulenten en eventueel een arts van het team. Als u opgenomen bent, vindt dit gesprek op de verpleegafdeling plaats. Wanneer u thuis bent vragen wij u naar het ziekenhuis te komen. De verpleegkundig specialist/consulent inventariseert uw problemen en vragen en geeft zo nodig adviezen. Hierna zal zij uw situatie bespreken met het gehele team. De hieruit voortkomende  adviezen worden met uw behandelend arts besproken. Het advies, en eventuele wijzingen in de behandeling van uw klachten, zal uw behandelend arts vervolgens met u bespreken. Als u hierin toestemt wordt ook uw huisarts geïnformeerd. Zo nodig kan er een vervolgafspraak met u worden gemaakt.

Contact

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Palliatief Advies Team: 071-5261916. Het e-mailadres is: palliatievezorg@lumc.nl.