Leven met kanker

Ouderen en kanker

De Nederlandse samenleving vergrijst. Door de toename van de levensduur en de verouderende "babyboom-generatie", neemt het deel van de bevolking dat ouder dan 70 jaar is de komende decennia fors toe. Ook het aantal ouderen met kanker neemt toe, van alle kankerpatiënten is nu al 40% boven de 70 jaar.

Oudere patiënten verschillen in meerdere opzichten van jongere patiënten. Door het verouderingsproces zijn gemiddeld de reserves afgenomen, er is vaker sprake van bijkomende andere ziekten en lichaam en geest zijn kwetsbaarder. Ouderen hebben daardoor een grotere kans op ongewenste uitkomsten van ziekte en behandeling: achteruitgang in functioneren, verlies van zelfredzaamheid of geheugenproblemen. Ook bij ouderen met kanker, waarbij soms intensieve behandelingen zoals operatie of chemotherapie worden gegeven, zijn deze risico’s gemiddeld groter. Maar niet alle ouderen zijn hetzelfde: de ene 80-jarige bridget en staat nog op de tennisbaan de andere 80-jarige heeft dementie en loopt met een rollator. Dat heeft gevolgen voor hun kwetsbaarheid en de behandeling die zij kunnen verdragen. Bovendien kunnen ouderen heel verschillende behandelwensen hebben. Lang niet altijd is "zo lang mogelijk leven" het doel van de behandeling. Soms wegen zelfredzaamheid of klachtenvermindering zwaarder.

“Ouderen zijn heel divers in hun kwetsbaarheid of vitaliteit en hun individuele behandelwensen, dus het is van belang die samen met de oudere patiënt goed in kaart te brengen”.

Simon Mooijaart, Internist-ouderengeneeskunde

De individuele kwetsbaarheid en voorkeuren van de oudere patiënt zijn belangrijke onderwerpen bij het maken van een behandelbeslissing. Binnen het LUMC wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oudere patiënt met kanker. Op een aantal poliklinieken worden alle ouderen (70+) gescreend om te onderzoeken of er sprake is van lichamelijke of geestelijke kwetsbaarheid. Als dat het geval is, dan kan de patiënt worden verwezen naar de polikliniek Ouderengeneeskunde. Ook kunnen ouderen met kanker worden uitgenodigd voor een studie "Triage of Elderly Needing Treatment (TENT)". In deze studie wordt onderzocht welke factoren het meest voorspellend zijn voor ongewenste uitkomsten. Door dat te onderzoeken kunnen we in de toekomst nog betere adviezen op maat geven aan de oudere patiënt met kanker.