Leven met kanker

Kanker en gezin

Kanker is een ziekte, die onder alle leeftijden voorkomt en die ook ingrijpende gevolgen heeft voor uw gezin. Als uw gezinslid de diagnose kanker krijgt raakt dat het hele gezin. Heeft uw partner, een ouder, uw broer of zus of uw kind kanker? Dan krijgt u ook te maken met spanningen, onzekerheid en angst. Daarnaast zijn er allerlei praktische zaken, die geregeld moeten worden.

Relaties binnen het gezin

De relaties in het gezin kunnen veranderen. Iedereen moet zijn weg vinden in hoe hiermee om te gaan. Soms kan het bijvoorbeeld heel moeilijk zijn om steun te vinden bij uw medegezinslid, omdat die er bijvoorbeeld heel anders mee om gaat.

Praktische zaken

Er komen ook  extra taken op u af. Zoals bezoeken aan het ziekenhuis, de zorg voor de zieke, veel meer aanloop en telefoontjes thuis. Dit alles moet u zien te combineren met uw gewone bezigheden, zoals werk en bijvoorbeeld het huishouden. Dat kan zwaar zijn. Soms komt u nauwelijks aan uzelf toe. Vaak gaat alle aandacht naar de patiënt. Maar als naaste kunt u óók behoefte hebben aan informatie en ondersteuning, zowel op emotioneel gebied als op praktisch gebied. Bijvoorbeeld over onderwerpen als complementaire zorg, financiën, mantelzorg, vervoer van en naar het ziekenhuis, werk en opleiding.

Hulpverlening in het LUMC

Maatschappelijk werkers in het LUMC met kennis en ervaring op het gebied van het omgaan met kanker bieden ondersteuning en begeleiding aan zowel de patiënt en/of gezinsleden. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Voor verder informatie over bereikbaarheid en aanbod, zie Link naar LUMC site. 

Informatieve websites

Op de website www.kanker.nl kunt u als gezinslid en naaste veel informatie en advies vinden over psychosociale en praktische begeleiding. In Nederland zijn er veel organisaties die hierbij kunnen helpen. 

Hulp wordt gegeven voor onder andere:

  • volwassen gezinsleden ( bijvoorbeeld partner, ouders, broer, zus);
  • (opgroeiende) kinderen, zowel jong als ouder;
  • kinderen met ouders, die kanker hebben. Voor kinderen zelf en hun ouders is er de website www.kankerspoken.nl.