Leven met kanker

Kanker en carrière

Het krijgen van kanker kan gevolgen hebben voor je maatschappelijke carrière. Je kunt gaat twijfelen of je toekomstplannen nog haalbaar zijn. Soms is een ernstige ziekte een aanleiding om na te denken over de vraag of je op de goede weg bent: hoe belangrijk is werk voor mij? Wat wil ik bereiken en wat vind ik niet zo belangrijk meer?

Tijdens de behandeling zal je je huidige werkzaamheden vaak tijdelijk moeten staken. Voor mensen in loondienst is er allerlei regelgeving zoals de wet Poortwachter die de werkgever verplicht om het salaris door te betalen en bij de re-integratie rekening te houden met de belastbaarheid van de werknemer. Voor zelfstandigen zijn de (financiële) gevolgen verschillend, afhankelijk van bijvoorbeeld particuliere verzekeringen.

Als u met iemand wilt praten over de gevolgen van de ziekte voor uw werk en uw toekomstplannen, dan kunt u contact opnemen met het maatschappelijk werk van het LUMC. De maatschappelijk werkers zijn gewend om mensen te ondersteunen bij belangrijke besluitvorming, ze hebben kennis van wet- en regelgeving en voorzieningen en kunnen adviseren bij de communicatie met bedrijfsarts, leidinggevende en collega’s. 

Websites die u kunt raadplegen zijn, die van het UWV en Denkhulp chronisch ziek en werk.