Patiënten

Het LUMC Oncologie Centrum is een centrum waar patiënten terecht kunnen voor alle oncologische zorg. U krijgt bij ons de best mogelijke zorg, die gebaseerd is op innovatie en gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Sneldiagnose kanker

Het LUMC biedt sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op kanker. Zo kunnen wij u zo snel mogelijk laten weten of u kanker hebt of niet, en welke behandelingen mogelijk zijn. U kunt zelf kiezen of u sneldiagnostiek wilt.

Multidisciplinair team

Het LUMC heeft veel artsen in huis die gespecialiseerd zijn in verschillende soorten kanker. Samen met u zoeken we naar de beste behandeling. Dat doen we binnen een multidisciplinair team: een diverse groep van zeer ervaren specialisten die samen uw situatie beoordelen. Juist dankzij die intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines kunnen we u zorg op hoog niveau bieden.  

Als patiënt bij het LUMC Oncologie Centrum krijgt u bijna altijd een casemanager toegewezen. De casemanager is uw zorgcoördinator en het vaste aanspreekpunt voor u en uw naasten tijdens het gehele zorgproces.

Value Based Healthcare

Bij de inrichting van de oncologische zorg hanteren wij de principes van ‘Value Based Healthcare’. Dat betekent:

  • Patiënt centraal: de zorg wordt ketengericht en rondom de patiënt georganiseerd.
  • Sturing vindt plaats op zowel patiënt als klinisch gerelateerde uitkomsten.
  • Zorg wordt aangeboden door een multidisciplinair team van professionals, die allen even grote verantwoordelijkheid dragen in de uitkomsten van zorg.

Ondersteuning voor jongvolwassenen met kanker

In het LUMC is een speciaal AYA-team dat ondersteuning biedt aan jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot 35 jaar die kanker hebben of hebben gehad. Bij dit team kunt u terecht met vragen over de ziekte, maar bijvoorbeeld ook over studie, werk, kinderwens, hypotheken, relaties en seks.

Wetenschappelijk onderzoek kanker

Om de beste zorg te blijven garanderen, loopt het LUMC voorop als het gaat om wetenschappelijk onderzoek. Bij ons kunt u ook deelnemen aan de nieuwste medische studies (clinical trials). Voor uw behandeling kan dit gunstig uitpakken. 

Samenwerking met nationale en internationale centra

We behandelen niet alleen, maar geven ook regelmatig advies aan andere ziekenhuizen. We werken bovendien intensief samen met onze nationale en internationale collega’s. Zo is altijd alle benodigde kennis en kunde voorhanden voor een optimale behandeling.

Expertisecentra zeldzame aandoeningen

Het ministerie van VWS heeft expertisecentra voor zeldzame aandoeningen erkend. Hierdoor kunnen patiënten en zorgverleners makkelijker zien waar zij terecht kunnen voor gespecialiseerde zorg. Binnen het LUMC zijn de volgende expertise centra voor zeldzame oncologische aandoeningen erkend:

Europese Netwerken

Het LUMC is één van de leden van het EURACAN platform, waaraan 28 kankerinstituten en organisaties deelnemen. EUROCAN bestaat uit verschillende European Reference Networks (ERN’s). In de netwerken worden nationaal erkende expertisecentra gebundeld, zodat ze optimaal kunnen samenwerken.

Het LUMC is het coördinerend centrum van het European Reference Network voor zeldzame endocriene ziekten (Endo-ERN). Daarnaast participeert het LUMC in de netwerken voor oogmelanomen, familiair melanoom, gemetastaseerd schildkliercarcinoom, bijnierschorscarcinoom en bot- en wekedelentumoren.