Hooggradige wekedelen sarcomen

Het onderzoek

Projectgroep 

Samenwerking

 • Antoni van Leeuwenhoek – Nederlands Kanker Instituut
 • Erasmus MC Kanker Instituut
 • Japaneese Sarcoma Group
 • Mathematical Instituut, Universiteit Leiden
 • Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, Canada
 • Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, United Kingdom
 • Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore, United Kingdom
 • Scandinavian Sarcoma Group
 • University Hospital Graz
 • Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting

Wekedelentumoren behoren tot een zeldzame groep van tumoren die ‘sarcomen’ heten. Er zijn veel verschillende type sarcomen met verschillende behandelmogelijkheden en overlevingskansen. Binnen dit onderzoeksproject houden wij ons vooral bezig met hooggradige wekedelen sarcomen. Dit zijn tumoren met een slechtere prognose. Het doel van dit onderzoeksproject is om in samenwerking met verschillende sarcoma centra over heel de wereld de diagnostiek, behandeling en prognose te verbeteren van patiënten met dit type tumor. Zo onderzoeken wij wat de meerwaarde is van chemotherapie op de overleving van hooggradige wekedelen sarcomen en of de eNose (een elektronische blaastest) kan helpen bij het vaststellen van de diagnose. 

Doelstelling  

Het verbeteren van diagnostiek, behandeling en prognose van patiënten met hooggradige wekedelen sarcomen.  

Contact

Naam: Ibtissam Acem 
Telefoon: 071-526 4084
E-mail:I.Acem@lumc.nl