Patiëntenfolder

Poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie

In deze brochure leest u algemene informatie rondom een poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Orthopedie.

Onze zorg

Wat is Poliklinische operatie op de afdeling Orthopedie?

Er is voor u een poliklinische operatie gepland. Dit houdt in dat u onder lokale verdoving een (kleine) operatie zult ondergaan.

Voorbereiding

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Medicatiegebruik
Het is van belang te weten welke medicatie u gebruikt en wat de dosering is. Dit is met name belangrijk in geval van gebruik van bloedverdunners. In sommige gevallen moeten deze tijdelijk worden gestaakt om veilig de operatie te kunnen ondergaan.

Allergieën
Wilt u aangeven als u ergens allergisch voor bent? Vooral een allergie voor medicijnen zoals antibiotica, pijnstillers, verdovingsmiddelen of een allergie voor pleisters of andere verbandmiddelen zijn belangrijk om vóór de ingreep te melden.

Vervoer/ begeleiding/ nazorg

Het is belangrijk dat u na de ingreep niet alleen naar huis gaat. In verband met eventuele pijn, verminderde belastbaarheid en nazorg is het noodzakelijk dat er iemand in uw omgeving bij u is gedurende de dag. 

Het is onverstandig zelf auto te rijden na de ingreep, dit geldt voor elke poliklinische ingreep. Organiseer dus vooraf iemand die u rijdt of terzijde staat in het openbaar vervoer.

Loophulpmiddelen (bv krukken)

Soms zijn de eerste dagen krukken nodig. Vraag aan de arts die u voorbereidt op de ingreep of dit voor u van belang is. Zo ja, dan dient u de krukken vooraf te regelen en mee te nemen op de dag van de ingreep. 

Het is mogelijk voor vervoer in het ziekenhuis en naar de parkeergarage een (gele) rolstoel te lenen in de centrale hal van het ziekenhuis.

Kleding
Houdt bij uw kledingkeuze rekening met een eventueel aan te leggen druk- of wondverband. Draag een broek met wijde pijpen of een vest/ trui met wijde mouwen.

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

U wordt tijdens de ingreep lokaal verdoofd door middel van prikjes rondom het operatiegebied. U voelt tijdens de ingreep wel dat de orthopeed bezig is, echter u voelt geen pijn. Na de ingreep krijgt u afhankelijk van het soort operatie alleen een pleister of een verband. 

Vaak wordt u gevraagd nog 10-15 minuten in de wachtkamer plaats te nemen om daarna nog een keer door de assistente te worden gecontroleerd. U gaat daarna naar huis.

Nazorg

Welke specifieke nazorg kunnen wij bieden?

Vaak wordt na de operatie een drukverband aangelegd. U krijgt instructies van de dokter wanneer het eraf mag. Daarnaast krijgt u instructies over de wondbehandeling. In het algemeen geldt dat de wond 7-10 dagen droog verbonden moet blijven.
Leg ook de eerste nachten uw geopereerde arm of been hoog op het matras (uw enkel hoger dan uw knie en heup).

Indien van toepassing worden de hechtingen na ongeveer 2 weken verwijderd. Soms is het mogelijk en eenvoudiger als de (assistente van de) huisarts dit voor u doet. U krijgt instructies van de orthopeed hiervoor.

U krijgt een poliklinische controleafspraak voor 2 weken na de ingreep mee.

Waar moet u op letten na uw onderzoek/behandeling?

Na een operatie kan er zwelling en pijn van het operatiegebied optreden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, dient u het geopereerde lichaamsdeel de eerste dagen hoog te houden. Gebruik hiervoor een kussen of indien van toepassing een mitella/ draagband voor de arm. Dit helpt ook goed tegen napijn.

Contact bij problemen na uw onderzoek/behandeling

Bij problemen zoals koorts, wondlekkage (bloed of pus), zwelling of veel pijn dient u contact op te nemen met een arts (zie ook contactnummers onderaan de folder).

Meer informatie

Contactgegevens van de betrokken poliklinieken

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u daarmee terecht bij onderstaande telefoonnummers:

LUMC, algemeen: 071-5269111 
Polikliniek Orthopedie: 071-5268003 
(van 09.00 - 12.30 uur) 
Of bel met uw huisarts of bij spoed met de Spoedeisende Hulp via LUMC algemeen 071-5269111