Patiëntenfolder

Botmetastase

Heeft u botmetastase? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat botmetastase inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Orthopedie.

Onze zorg

Wat is Botmetastase?

Een metastase is een uitzaaiing van een kwaadaardige tumor ergens anders in het lichaam. Een botmetastase is een uitzaaiing in het bot.

Verschijnselen

Deze botmetastasen geven in de meestal pijnklachten. Door een botmetastase wordt meestal de sterkte van het aangedane bot aangetast, en kan er een verhoogde kans op een botbreuk bestaan, of zelfs een botbreuk optreden (pathologische fractuur). Soms is een botbreuk het allereerste symptoom van een metastase, zonder dat bekend was dat ergens in het lichaam een tumor aanwezig is. Dan wordt zo snel mogelijk diagnostiek naar deze primaire tumor ingezet.

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling hangt af van verschillende factoren. Van belang zijn het al dan niet optreden van een botbreuk, of bestaan van een dreigende botbreuk. Bij een (dreigende) botbreuk wordt afhankelijk van de locatie vaak gekozen voor een operatie waarbij het bot wordt vastgezet door een pen- of plaatfixatie, of prothese. In andere gevallen kan gekozen worden voor bestraling (radiotherapie) ter pijnstilling. Ook kan medicamenteuze therapie gegeven worden om het aangetaste bot te versterken.

Wat is de prognose?

Botmetastasen komen steeds vaker voor, als gevolg van de steeds effectievere behandeling van verschillende kankersoorten. Voor de prognose of de levensverwachting van de patiënt zijn verder van belang het type en de agressiviteit van de primaire tumor, de eventuele aanwezigheid van andere uitzaaiingen in organen of botten en de mogelijke behandelopties van de medisch oncoloog of radiotherapeut.