Patiëntenfolder

Plexus Brachialis letsel

Heeft u Plexus Brachialis letsel? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat Plexus Brachialis letsel inhoudt en welke zorg het LUMC u biedt.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Orthopedie.

Onze zorg

Wat is Plexus Brachialis letsel?

De plexus brachialis is het netwerk van zenuwen ter hoogte van iedere schouder waaruit alle zenuwen van de arm voortvloeien. Letsel van dit netwerk van zenuwen (de plexus brachialis) kan ontstaan bij de geboorte (obstetrisch plexus brachialis letsel) danwel na een ernstig ongeval (traumatisch plexus brachialis letsel).

Oorzaak

Een obstetrisch plexus brachialis letsel ontstaat tijdens de geboorte van een kind wanneer de schouder achter het schaambeen blijft haken. Er ontstaat dan rek op het netwerk van zenuwen welke dan schade op kunnen lopen. Dit is te zien doordat vlak na de geboorte de betreffende arm slap langs het lichaam blijft liggen. 

Een traumatisch plexus brachialis letsel ontstaat ten gevolge van een (ernstig) ongeval. In het bijzonder bij een bromfiets of motor ongeluk. Door een directe val op de schouder kan het hoofd door de val tegen de andere schouder aanklappen, waardoor er rek ontstaat op het zenuwnetwerk (plexus). Deze overmatige rek kan leiden tot een plexus brachialis letsel. Er kan echter ook direct letsel van de plexus ontstaan door bijvoorbeeld een penetrerend scherp letsel (denk aan een messteek bijvoorbeeld).  

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Het obstetrisch plexus brachialis letsel is een vrij zeldzame complicatie die op kan treden tijdens de geboorte. Bij het merendeel van de baby’s herstellen deze zenuwen zich spontaan. Bij een klein deel van de baby’s treedt er echter geen spontaan herstel op en is een eventuele operatie nodig om de zenuwen te reconstrueren. De functie van de schouder kan echter beperkt blijven. Dit kan betekenen dat er eventueel op latere leeftijd alsnog een peesoperatie (peestranspositie) nodig kan zijn. Hierbij wordt een pees dan verlengd of verlegd om het gebruik van de schouder dan te kunnen verbeteren.  

De behandeling van een traumatisch plexus brachialis letsel is afhankelijk van de klachten, de oorzaak van het letsel, de locatie van het letsel en het herstelvermogen van de zenuwen. Uw behandelend arts zal u advies geven wat in uw situatie of in de situatie van uw kind de meest geschikte behandeling is.

Meer informatie

Links

Zie voor meer informatie omtrent een plexus brachialis letsel ook onze patiëntenfolder "Obstetrisch plexus brachialis letsel".