Patiëntenfolder

X-benen (kind)

Heeft uw kind X-benen? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees hier meer over wat X-benen inhouden en welke zorg het LUMC u biedt.  
Waarmee kunnen we u helpen?

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Orthopedie.

Onze zorg

Wat is X-benen (kind)?

X-benen zijn benen die ter hoogte van de knieën naar binnen toe buigen. Dit is in normale gevallen zichtbaar in beide benen. Tijdens de normale ontwikkeling van een kind treden X- en O-benen tijdelijk op, deze herstellen zich in het merendeel van de gevallen spontaan.  

X-benen worden ook wel genu valgum genoemd. Wanneer dit verder past bij een normale ontwikkeling van het lichaam worden het fysiologische genu valgum genoemd. 

Oorzaak

Wanneer de kinderen rond 2-3 jaar oud zijn, zullen de benen een genu valgum stand gaan vormen. Dit zijn in het grootste deel meestal natuurlijke X-benen (fysiologische genu valgum). Dit is onderdeel van de ontwikkeling en dus niet afwijkend (pathologisch). Meestal corrigeert dit spontaan tot rechte benen wanneer het kind net voor het begin van de puberteit.  

Er kan soms sprake zijn van een afwijkende (pathologische) vorming van X-benen. Dit kan mogelijk het geval zijn wanneer de X-benen zich niet vanzelf corrigeren tot rechte benen na de leeftijd van 9-10 jaar; als na er na de leeftijd van 9-10 jaar zich X-benen ontwikkelen nadat er sprake was van rechte benen; of als er sprake is van eenzijdige X-benen (slechts 1 been heeft een uitbochting naar binnen in de knie). Oorzaken voor deze zeldzame pathologische X-benen kan een scheefvergroeiing zijn na een botbreuk of een ernstige botinfectie (osteomyelitis). 

Behandeling

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak van de X-benen. Fysiologische X-benen hebben geen verdere behandeling nodig. De behandeling van X-benen die niet spontaan corrigeren kunnen gecorrigeerd worden door een operatie waarbij een deel van de groeischijf vast wordt gezet, zodat de X-benen “recht groeien” door de groeispurt. De behandeling is echter afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Uw behandelend arts zal u advies geven wat de meest geschikte behandeling is voor uw kind.