CFR-PEEK

Het onderzoek

CFR PEEK studie 
Carbon Fiber Reinforced PolyEtherEtherKeton (CFR PEEK) implantaten

Projectgroep  

Startdatum 

2020 

Samenvatting 

Na chirurgische verwijdering van bottumoren worden soms implantaten geplaatst. Helaas is het bij de huidige metalen implantaten niet altijd goed mogelijk om het operatiegebied radiologisch te vervolgen. Hierdoor is het niet altijd goed te beoordelen of de tumor lokaal terugkomt. Daarnaast is het niet goed mogelijk om na de operatie radiotherapie toe te passen. Carbon Fiber Reinforced PolyEtherEtherKeton (CFR PEEK) implantaten hebben deze nadelen niet.  

Doelstelling 

Het aantonen van de veiligheid van CFR PEEK implanten in een internationaal multicenter onderzoek.  

Contact

Naam:  Zeger Rijs  
Tel: 071-526 4084  
E-mail:  z.rijs@lumc.nl