Research

pipettingDe afdeling Maag-Darm-Leverziekten beschouwt het doen van onderzoek als een van zijn meest belangrijke activiteiten. Bij het uitvoeren van origineel basaal, translationeel en klinisch onderzoek wordt de hoogste internationale standaard gehanteerd. Het onderzoek vindt voornamelijk plaats binnen onze drie aandachtsgebieden t.w. inflammatoire darmziekten, leverziekten en darmkanker.

flesjesHet onderzoekslaboratorium wordt geleid door Dr. Hein verspaget en omvat thans drie post-doc onderzoekers, vijf AIO’s en vijf analisten onder begeleiding van drie principal investigators. Het laboratorium is uitgerust met apparatuur en expertise om te werken met de allernieuwste technieken zoals het genereren van transgene muizen, mesenchymale stamcel isolatie en snelle uitgebreide gen-expressie analyse. Tevens beschikt het laboratorium over een biobank van patiëntenmateriaal corresponderend met een follow up van tien jaar aan klinische data.

dnaHet klinisch onderzoek wordt gecoördineerd door het MDLZ-trialbureau bestaande uit vier onderzoeksverpleegkundigen. Het rekruteren van patiënten voor deze trials wordt mede mogelijk gemaakt door de gespecialiseerde poliklinieken van de afdeling.  

Meer informatie omtrent de huidige onderzoeksprogramma’s zijn te vinden via onderstaande links: 

Colorectale kanker

Inflammatoire darmziekten 

Leverziekten