Dr. Bart (B.G.C.W.) Pijls

Vakgebied(en)


Introductie

Het onderzoek van Dr. Bart Pijls richt zich vooral op de ontwikkeling van niet-invasieve inductieverwarming om bacteriën te doden in een biofilm op implantaten. Hij heeft zijn eigen onderzoekslijn op dit gebied ontwikkeld in nauwe samenwerking met de afdeling Medische Microbiologie. Als resultaat publiceerde zijn team als eerste over contactloze elektromagnetische inductieverhitting voor het uitroeien van bacteriën en gisten op biomaterialen. Voor zijn onderzoek heeft Dr. Bart Pijls de ZonMw Off-Road-beurs en in 2019 de VENI-beurs ontvangen om deze onderzoekslijn verder te ontwikkelen. 

Het is zijn ambitie om patiënten met een prothese infectie snel te diagnosticeren en uiteindelijk de behandeling te veranderen van invasief naar niet-invasief. 


Nevenfuncties


Academische Achtergrond

  • Studie geneeskunde, Faculteit Geneeskunde Universiteit Maastricht
  • Promotieonderzoek: Evidence based introduction of orthopaedic implants. RSA, implant quality and patient safety
  • Opleiding tot Epidemioloog B, Klinische epidemiologie LUMC, Leiden 
  • Opleiding tot Orthopaedisch Chirurg, ROGO Leiden (LUMC, Haga Ziekenhuis)


Projecten


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer K-05-86

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 3613

Postzone J11-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: b.g.c.w.pijls@lumc.nl