Prof.dr. Rudolf (R.W.) Poolman

Vakgebied(en)


Introductie

Prof. dr. Rudolf (R.W.) Poolman studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en heeft zijn opleiding tot orthopaedisch chirurg aan het Amsterdam Medisch Centrum afgerond. Na een research-fellow in Canada groeide zijn interesse in het onderzoek. In zijn onderzoek concentreert hij zich met name op het aantonen van effectieve en niet-effetieve behandelingen. Hierbij staan twee principes centraal: Evidence-Based Medicine en Value Based Health Care. Prof. dr. Rudolf (R.W.) Poolman doet dit onderzoek in samenwerking met de Nederlandse Orthopaedie Verenging, waarbij hij diverse onderzoeken opzet die in vaak meerdere ziekenhuizen tegelijk plaatsvinden. Sinds 2020 is hij aangesteld als professor aan de Universiteit Leiden. Zijn oratie "Zorgevaluatie is experimenteren voor rechtvaardige zorg" kunt u hier terugkijken of nalezen.


Nevenfuncties

  • Unitleider Unit Orthopaedie OLVG 
  • Promotor en begeleider van onderzoekers


Academische Achtergrond

  • Studie Geneeskunde, Amsterdam Medisch Centrum 
  • Promotieonderzoek Universiteit van Amsterdam  
  • Opleiding tot orthopaedisch chirurg, ROGO Noord-West
  • Research fellowship McMaster Universiteit Hamilton, Canada  


Projecten


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer J-11-77

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 526 3795

Postzone J11-R
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: R.W.Poolman@lumc.nl