TOPP

Het onderzoek

Tenosynovial Giant Cell Tumors (TGCT) Observational Platform Project (TOPP)

Projectgroep

Samenwerking

  • Mathematical Insituut, Universiteit Leiden
  • Amsterdam Medisch Centrum, Amsterdam
  • Royal Orthopaedic Hospital, Birmingham, Verenigd Koninkrijk
  • Royal National Orthopaedic Hospital, Stanmore, Verenigd Koninkrijk
  • Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto, Canada
  • Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen
  • UMC Groningen, Groningen
  • University Hospital Graz, Graz, Oostenrijk
  • Japanese Sarcoma Group

Startdatum 

2016

Subsidiegever

Daiichi Sankyo 

Samenvatting

Het LUMC heeft het voortouw genomen in een groot internationaal onderzoek naar de behandeling van tenosynoviale reusceltomuren (TGCT). Wereldwijd hebben gespecialiseerde sarcoom-instituten bijgedragen aan dit onderzoek. Het doel was om te bepalen wat de invloed is van specifieke behandelstrategieen in combinatie met wel of geen bestraling (radiotherapie) of targeted therapy op (ziekte vrije) overleving. 

Ieder mens en elke TGCT is verschillend. Veelbetekenend is dat kansen op een plaatselijke teruggroei (lokaal recidief) en functionele resultaten per persoon verschillen. De resultaten van het retrospectieve als ook dat van het prospectieve (TOPP) onderzoek zullen behandelaars en patiënten ondersteunen in de “multimodality treatment” mogelijkheden. 

Doelstelling 

Het verzamelen van data in een observationele register zonder een interventie uit te voeren bij de patiënt of invloed te hebben op de behandeling van de patiënt. 

Websites

https://www.lumc.nl/org/oncologie-centrum/patienten/ziektes-en-aandoeningen/wekedelentumor/verwijzers/behandelrichtlijnen-reusceltumor-wekedelen
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02948088?term=tgct&rank=1

Contactpersoon voor onderzoek

Naam: Geert Spierenburg 
Tel: 071- 526 5259 
E-mail: g.spierenburg@lumc.nl