Prothese infecties

Het onderzoek

Contactloze elektromagnetische inductieverwarming voor het vernietigen van bacteriën en gisten in metalen implantaten

Projectgroep 

Startdatum  

2017

Subsidiegever

ZonMw Off road 451001003

Samenvatting

Chirurgische revisie voor geïnfecteerde totale gewrichtsvervanging is een van de meest invasieve procedures, omdat het implantaat vaak moet worden verwijderd, waardoor een verwoestend effect wordt veroorzaakt op de functionaliteit en kwaliteit van leven van de patiënt. Bovendien is de mortaliteit bij patiënten die zijn herzien voor infectie 5 keer hoger dan bij patiënten die om andere redenen zijn herzien. Momenteel wordt het implantaat als een deel van het probleem beschouwd, dat moet worden verwijderd als de bacteriële biofilm bij het implantaat niet kan worden genezen. Overblijvend littekenweefsel en necrotisch bot (als gevolg van meerdere chirurgische procedures) voorkomen verder dat voldoende antibiotische niveaus de resterende biofilm bereiken en het onmogelijk maken om de infectie helemaal te genezen, waardoor de patiënt kreupel blijft zonder het implantaat en een levenslange antibioticumonderdrukkingstherapie krijgt.

Dit onderzoek stelt een volledig nieuwe manier voor om PJI te benaderen. Het implantaat mag niet als een deel van het probleem worden beschouwd. Nee, het implantaat is een deel van de oplossing, omdat het nodig is om de warmte af te geven die bacteriën op een niet-invasieve manier direct in de biofilm doodt. Geen chirurgische aanpak met daaropvolgende weefselbeschadiging en littekenweefsel is vereist. Ik ben van plan dit te doen met een nieuwe, volledig niet-invasieve methode: het ter plaatse verwarmen van het metaalimplantaat door de huid, met "gepulseerde elektromagnetische velden" (PEMF), ook bekend als inductieverwarming, rechtstreeks op de metaal-bacteriële biofilm interface.

De ultieme bestemming van dit off-roadproject om de infectie van metalen implantaten te verminderen is tot een klein ongemak voor de patiënt: implantaatinfectie genezen met de behandeling van inductieverwarming in enkele minuten gevolgd door een korte antibioticabehandeling in vergelijking met de hedendaagse methode van meerdere chirurgische procedures, verwijdering van implantaten en langdurige (soms levenslange) antibioticumonderdrukking.

Contactpersoon

Naam: Bart Pijls 
E-mail:  B.G.C.W.Pijls@lumc.nl