Metaal ionen

Het onderzoek

Metaalionen na reconstructie middels tumorprosthese

Projectgroep 

Startdatum

2017

Samenvatting 

Metaal ion disseminatie bij het gebruik van metaal-op-metaal overbrengingen en metaal houdende coatings in orthopedische prothesiologie is onderwerp van discussie. Zowel lokale als systemische effecten zijn niet volledig beschreven in de literatuur. Omdat in tumorprotheses veelvuldig gebruik wordt gemaakt van metaal op metaal overbrengingen en coatings (zilver) zijn wij een prospectieve studie gestart naar systemische metaal ion concentraties na plaatsing van tumor protheses.  

Doelstelling 

Het bepalen van systemische ion concentraties na plaatsing van tumor protheses

Contactpersoon

Naam: Geert Spierenburg 
Telefoon: 071-526 5359 
E-mail:  g.spierenburg@lumc.nl