Darmkanker

Diagnose

Het LUMC biedt sneldiagnose aan als er bij u sprake is van een verdenking op darmkanker. Uw huisarts of een specialist kan u doorverwijzen naar de polikliniek Maag,- darm,- en leverziekten. Meestal kunt u de volgende werkdag al terecht voor een uitgebreid consult met één van onze verpleegkundig specialisten.

Afspraak maken sneldiagnose darmkanker

De verpleegkundig specialist van de afdeling Maag,- darm,- en leverziekten neemt binnen 24 uur na verwijzing door uw huisarts of specialist telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Sneldiagnose darmkanker

Darmkanker geeft in een vroeg stadium meestal geen klachten. Vaak ontstaan de klachten pas wanneer een tumor groter wordt. Mogelijke symptomen die kunnen optreden bij darmkanker zijn:

 • een verandering in het ontlastingspatroon;
 • bloed en/of slijm bij de ontlasting; 
 • aanhoudende buikpijn of krampen;
 • moeilijke stoelgang of loze aandrang.

Bij de meeste mensen die 1 of meerdere klachten hebben is er geen sprake van darmkanker. Als uw huisarts denkt dat er bij u sprake zou kunnen zijn van darmkanker, is een coloscopie (kijkonderzoek van de dikke darm) nodig om dit aan te tonen of uit te sluiten.  

Wat kunt u verwachten?

  Sneldiagnose darmkanker

U kunt dezelfde of de volgende werkdag na de verwijzing terecht voor een uitgebreid intakegesprek met één van onze verpleegkundig specialisten. Tijdens het intakegesprek kunt u het volgende verwachten:

 • De verpleegkundig specialist vraagt naar uw klachten, uw medische voorgeschiedenis en uw medicijngebruik.

Afhankelijk van uw gezondheidssituatie wordt er een coloscopie gepland. Dit onderzoek vindt binnen 4 werkdagen plaats. De verpleegkundig specialist legt uit wat een coloscopie inhoudt en hoe u zich hierop voorbereidt.

Coloscopie en eventueel vervolgonderzoek

Bij een coloscopie kijkt de arts met behulp van een scoop (flexibele slang met een camera ) in de dikke darm. Als er bij de scopie verdenking is op darmkanker, worden er biopten (stukjes weefsel) genomen van de afwijking om de diagnose te bevestigen. Overigens wordt er vaak ook weefsel afgenomen als er een goedaardige afwijking, zoals bijvoorbeeld een poliep, gezien wordt. Als er bij de coloscopie verdenking is op darmkanker, is vervolgonderzoek nodig om de ziekte verder in kaart te kunnen brengen.  Dit is van belang om te bepalen wat de beste behandeling voor u is.

Niet elk vervolgonderzoek is altijd nodig. Mogelijke onderzoeken zijn:

 • CT-scan van borst en buik;
 • MRI-scan van de buik;
 • PET-scan;
 • Echo van de lever.

Uitslag van het onderzoek

Direct na de coloscopie krijgt u de voorlopige uitslag van de arts die het onderzoek heeft uitgevoerd. Als er na de coloscopie verdenking is op darmkanker, zal de arts dit met u bespreken. Op dezelfde dag worden de nodige vervolgonderzoeken geregeld. Als er geen darmkanker is geconstateerd, wordt u na een poli-afspraak bij een MDL-arts terugverwezen naar uw huisarts.

Als er weefsel is afgenomen, wordt dit onderzocht door de patholoog. De uitslag van dit onderzoek is meestal na 7 tot 10 werkdagen bekend. U heeft daarna een afspraak bij de maag,- darm,- en leverarts om de definitieve uitslag te bespreken.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 • Het is goed mogelijk dat u vragen hebt aan de verpleegkundig specialist. Schrijft u deze op, zodat u ze niet vergeet.
 • Neem een recente medicatielijst mee zodat de verpleegkundig specialist precies weet welke medicijnen u gebruikt.

Wie komt u tegen?

De sneldiagnose naar darmkanker gebeurt door een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit maag-, darm-, leverartsen, verpleegkundig specialisten, endoscopie-verpleegkundigen, pathologen en een medisch secretariaat. Het eerste intakegesprek is met één van onze verpleegkundig specialisten: Simone Breg of Sungi Verhaar.

Verpleegkundig specialisten 

Waar vindt u meer informatie?

Op onze website leest u meer informatie over darmkanker en over sneldiagnose bij verdenking op kanker. Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de verpleegkundig specialist op telefoonnummer: 071-5299747 (bereikbaar tijdens kantooruren).