Protheseloslating

Het onderzoek

Radiostereometrische Analyse en de epidemiologische aspecten van protheseloslating

Projectgroep 

Samenwerking

  • Hässleholm Hospital, Hässleholm, Zweden
  • Umeå University Hospital, Umeå, Zweden

Startdatum 

2015

Subsidiegever

Gedeeltelijk gefinancieerd door industrie (Stryker Orthopaedics)

Samenvatting

Ongeveer 5-10% van de prothesen moet al binnen 10 jaar vroegtijdig vervangen worden. Protheseloslating is de belangrijkste reden voor revisieoperaties. De afgelopen decennia is radiostereometrische analyse (RSA) verder ontwikkeld tot een techniek om migratie van een prothese vroegtijdig te kunnen detecteren. Middels RSA onderzoek is bewezen dat microbeweging van prothesen in de eerste twee jaar na implantatie een sterk voorspellende waarde heeft op falen door loslating na tien jaar. Deze voorspellende waarde is in kleine RSA studies op groepsniveau zeer waardevol gebleken voor de gefaseerde marktintroductie van nieuwe prothesen, doordat nu slechts kleine groepen patiënten in studieverband blootgesteld worden aan een nieuw type prothese alvorens deze op de markt gebracht wordt. Echter, op patiëntniveau weten we nog niet welke combinatie van migratie determinanten, patiëntkarakteristieken, en klinische en radiologische data de kans op loslating het best voorspellen.

Doelstelling 

Het identificeren van preoperatieve en postoperatieve determinanten van aseptische loslating 

Het ontwikkelen van een voorspellend model dat toegepast kan worden op individuele patiënten in de praktijk 

Contactpersoon

Naam: Shaho Hasan 
Telefoon: 071-5263099 
E-mail: S. Hasan@lumc.nl