Overzicht promoties tot 2010

Bij Prof. Donker en Prof. de Voogt promoveerden:

- 6 maart 1968 D. Tjabbes “Epitheliale blaastumoren”, Leiden.

- 15 januari 1969 Prof.N.A. Bakker "Aandoeningen in het urethrotrigonale gebied de urineblaas als oorzaak voor chronische, niet-specifieke urineweginfecties bij het kind", Leiden.

- 23 februari 1972 J.Th.P.M. Dröes "De musculatuur van blaas en urethra in menselijke foetus", Leiden.

- 8 januari 1975 B.M. van Ulden "De musculatuur van de blaashals en de urethra posterior bij de man", Leiden.

- 24 juni 1975 L.H.R.I. Cuypers "De tumoren van het pyelum en de ureter", Leiden.

- 16 maart 1977 R.C.G. Gallandat Huet "Analyse van de urinelozing door middel van de druppelspectrometrie", Leiden.

- 15 november 1978 E. Essed "De diagnostiek en therapie van blaaskanker", Leiden.

- 15 november 1978 P. Dingjan "Steroid receptoren in humaan prostaatweefsel",
                 Leiden.

- 24 oktober 1979 J.W. Hoefakker, "Over het niercarcinoom", Leiden.

- 22 mei 1980 I.M. Baldew "Drop spectrometry of the urinary stream in boys with and without nocturnal enuresis", Leiden.

- 21 januari 1981 G.J.J.M. Platenkamp "Over normale waarden bij urinedruppelspectrometrie", Leiden.

- 18 december 1987 T.K. Donkervoort "A clinical and experimental study on the blow- out of the renal pelvis", VU Amsterdam (de Voogt/ Donker referent).

- 25 mei 1988 R.A. Manoliu (de Voogt) "Radiological contributions to the diagnosis of infravesical obstruction in adult men", Leiden.

- 8 juni 1982 P. Klück, 1980 (de Voogt) "Over de zenuwvoorziening in de wand van de lagere urinewegen van de mens. Een neurohistochemisch onderzoek", Leiden.

 

Bij Prof. Jonas promoveerden:

- 9 april 1986 A.A.B. Lycklama à Nijeholt "Coagulum pyelumlithotomie", Leiden.

- 24 februari 1988 P.L. Venema "De klinische betekenis van de instabiele urethra van de vrouw", Leiden.

- 24 november 1988 N. Tjon Pian Gi "Diagnostische aspecten van het sfincter urethrae en sfincter ani EMG geregistreerd tijdens het urodynamisch onderzoek", Leiden.

 

Bij Prof. Zwartendijk promoveerden:
Afscheidscollege door Prof. J. Zwartendijk ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Urologie op 27 maart 2009.

- 11 mei 1994 R.F. Kropman "Evaluation of impotence. Diagnosis and treatment of corporal veno-occlusive dysfunction", Leiden.

- 24 april 1997 W. Meinhardt "Treatment of erectile dysfunction", Leiden.

 

Bij Prof. dr. Lycklama à Nijeholt promoveerden tot op heden:
Rede uitgesproken door Prof.dr. A.A.B. Lycklama à Nijeholt bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het vakgebied van de urologie op 23 juni 2000 te Leiden.

- 15 januari 2003 R.C.M. Pelger "Prostate Cancer & The Skeleton", Leiden.

- 25 mei 2004 L.J. de Boer “Erectile Dysfunction in Primary Care: the ENIGMA-study”,
            Utrecht.

- 15 februari 2006 V. Soerdjbalie-Maikoe "Hormone-refractory Prostate Cancer &
The 
Skeleton", Leiden.

- 6 februari 2008 P.J. Voorham- van der Zalm “Towards Evidence Based Pelvic Floor Physiotherapy”, Leiden.

- 12 november 2008 H.W. Elzevier “Female Sexual Function in Urological Practice", Leiden.

- 9  december 2008 P.M. Groenendijk “Neuromodulation and urodynamics in lower urinary tract symptoms”, Leiden.

- 31 maart 2011 M. Bekker “Female sexual function & urinary incontinence”, Leiden.

 

Bij Prof. dr. Pelger promoveerden tot op heden:
Oratie uitgesproken door Prof.dr. R.C.M. Pelger bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Urologie op 15 oktober 2010 te Leiden.                                            

- 31 maart 2011 M. Bekker “Female sexual function & urinary incontinence”, Leiden.

- 16 februari 2012 C. van den Hoogen “Bone metastasis in prostate cancer”, Leiden.

- 25 maart 2013 J. Beck “Sexual abuse evaluation in urological practice”, Leiden.

- 27 november 2014 M.P.J. Nicolai “Omissions in care for sexual health in Cardiology  and Gastroenterology. Perspectives of physicians and patients”, Leiden.