Bekkenbodemcentrum

Als u een afspraak met het Bekkenbodemcentrum wilt, moet uw huisarts of medisch specialist (de verwijzer) eerst een verwijsbrief sturen die door een medewerker van de bekkenbodempolikliniek wordt beoordeeld. U wordt hierna telefonisch benaderd om eventueel een afspraak te maken.