Verwijzers

ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen.

Niet spoedeisende hulp

 • Tel. polikliniek Urologie:  071-526 2304 (op kantoortijden, zie 'Contact')
 • Fax polikliniek Urologie:  071-524 8135
 • Telefoondienst LUMC:    071-526 9111 (buiten kantoortijden en in het weekend)

Patiënten kunnen schriftelijk per post worden aangemeld door middel van een verwijsbrief. In deze verwijsbrief dienen te worden vermeld:

 • Persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer)
 • Naam van de verwijzer
 • Reden van verwijzing en voorgeschiedenis
 • Gebruikte medicatie

De verwijsbrief kan per post worden verstuurd naar: 
     LUMC
     Polikliniek Urologie J3-P
     Postbus 9600
     2300 RC Leiden

Betreft het een verwijzing met urgentie?

Vraagt u naar de consulent Urologie (pieper 8895). Wij verbinden u door voor een afspraak met voorrang of om te overleggen.


Voor een afspraak op het Bekkenbodemcentrum verzoeken we de verwijzer eerst een verwijsbrief te sturen die door een medewerker van de bekkenbodempolikliniek wordt beoordeeld. Hierna wordt de patiënt telefonisch benaderd en wordt eventueel een afspraak gemaakt.

Behandelingen

Binnen het LUMC worden onder andere de volgende urologische aandoeningen behandeld:

 • Prostaatkanker

De afdeling Urologie past de meest gangbare behandelingen van prostaatcarcinoom veelvuldig toe. Hierbij staan de laparoscopische lymfklierdissectie en prostatectomie op de voorgrond. De afdeling past lokale radiotherapie toe, samen met de afdeling Radiotherapie. Ook palliatieve behandeling met isotopen en bisfosfonaten wordt hier regelmatig toegepast.

 • Blaaskanker

Er vindt binnen Urologie op ruime schaal behandeling plaats van oppervlakkig en ingroeiend blaaskanker. Bij het aanleggen van een urinedeviatie hebben wij expertise in:

nat stoma (Bricker deviatie)
droog stoma (Indiana pouch)
neoblaas (Hautmann procedure)

 • Nierkanker

Behandelingen als radicale nefrectomie, partiële nefrectomie, al dan niet laparoscopisch, vinden bij Urologie veelvuldig plaats. Tumoren met uitbreiding in de vena cava of het atrium worden regelmatig naar ons verwezen. Wij behandelen deze aandoeningen in samenwerking met de afdelingen Heelkunde en Thoraxchirurgie.

 • Testistumoren

De afdeling Urologie behandelt en controleert mannen met testistumor. Na eventuele chemotherapie (op de afdeling Klinische Oncologie) wordt in voorkomende gevallen zogenaamde retroperitoneale klierdissectie uitgevoerd.