Verwijzers

ZorgDomein

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen.

Niet spoedeisende hulp

 • Tel. polikliniek Urologie:  071-526 2304 (op kantoortijden, zie 'Contact')
 • Fax polikliniek Urologie:  071-524 8135
 • Telefoondienst LUMC:    071-526 9111 (buiten kantoortijden en in het weekend)

Patiënten kunnen schriftelijk per post worden aangemeld door middel van een verwijsbrief. In deze verwijsbrief dienen te worden vermeld:

 • Persoonsgegevens van de patiënt (inclusief telefoonnummer)
 • Naam van de verwijzer
 • Reden van verwijzing en voorgeschiedenis
 • Gebruikte medicatie

De verwijsbrief kan per post worden verstuurd naar: 
     LUMC
     Polikliniek Urologie J3-P
     Postbus 9600
     2300 RC Leiden

Betreft het een verwijzing met urgentie?

Vraagt u naar de consulent Urologie (pieper 8895). Wij verbinden u door voor een afspraak met voorrang of om te overleggen.


Voor een afspraak op het Bekkenbodemcentrum verzoeken we de verwijzer eerst een verwijsbrief te sturen die door een medewerker van de bekkenbodempolikliniek wordt beoordeeld. Hierna wordt de patiënt telefonisch benaderd en wordt eventueel een afspraak gemaakt.

Behandelingen

Binnen het LUMC worden onder andere de volgende urologische aandoeningen behandeld:

 • Prostaatkanker

De afdeling Urologie is onderdeel van het Anser Prostaatcentrum en biedt alle behandelingen voor prostaatcarcinoom aan. De robot geassisteerde radicale prostatectomie wordt in het kader van deze regionale samenwerking uitgevoerd in de Anser prostaatkliniek - gehuisvest in het Maasstad ziekenhuis. De radioactieve jodiumzaadjes implantatie (brachytherapie) voeren we uit in het HMC (locatie Antoniushove). Uitwendige bestraling vindt plaats in het LUMC. Ook palliatieve behandeling met isotopen en bisfosfanaten wordt hier regelmatig toegepast.

 • Blaaskanker

Er vindt binnen Urologie op ruime schaal behandeling plaats van oppervlakkig en ingroeiend blaaskanker. Radicale cystectomie wordt bij voorkeur robot geassisteerd uitgevoerd. Gemiddeld komen 7 op de 10 patiënten in aanmerking voor een robot geassisteerde laparoscopische behandeling.

Bij het aanleggen van een urinedeviatie hebben wij expertise in:
- nat stoma (Bricker deviatie)
- neoblaas (Hautmann procedure)

 • Nierkanker

Behandelingen als radicale nefrectomie, partiële nefrectomie, -open, laparoscopisch of robot geassisteerd - vinden bij Urologie veelvuldig plaats. Tumoren met uitbreiding in de vena cava of het atrium worden regelmatig naar ons verwezen. Wij behandelen deze aandoeningen in samenwerking met de afdelingen Heelkunde en Thoraxchirurgie.

 • Testistumoren

De afdeling Urologie behandelt mannen met testistumor. De controles zijn in handen van de medisch oncoloog. Indien na eventuele chemotherapie (op de afdeling Klinische Oncologie) een retroperitoneale klierdissectie geïndiceerd is, wordt patiënt naar het Erasmus Medisch Centrum verwezen.