LOAS

Het onderzoek

Longitudinal Leiden Orthopaedics Outcomes of Osteo-Arthritis Study (LOAS)

Projectgroep

Samenwerking

  • Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
  • Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht
  • Alrijne Ziekenhuis, Leiden/Leiderdorp
  • Groene hart ziekenhuis, Gouda
  • Lange land ziekenhuis, Zoetermeer
  • OCON, Hengelo
  • Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
  • Waterland Ziekenhuis, Purmerend

Startdatum

2012

Samenvatting

Het aantal mensen dat een totale heup- of knieoperatie ondergaat in verband met artrose van heup of knie neemt sterk toe. In Nederland worden per jaar ongeveer 57.000 heup- en knieprothesen geplaatst. In het algemeen zijn de uitkomsten gunstig ten aanzien van pijn en de fixatie van de prothese in het bot. De 10 jaars overleving is gemiddeld 90-95% voor zowel de heup- als knieprothesen. Een gedeelte van de patiënten (20-30%) heeft een tegenvallend resultaat met betrekking tot functie en kwaliteit van leven en toename van de loopafstand. Tot nu toe zijn er maar weinig studies die op korte en lange termijn naar de uitkomsten van totale heup- en totale knie prothesen op alle aspecten van de gezondheidstoestand gericht zijn, inclusief maatschappelijke participatie en  tevredenheid over en behoefte aan zorg vóór en na de operatie.

Website

LOAS

Contactpersoon

Naam: Tamara Kamp 
Telefoon: 071 - 5265359  
E-mail:  loas@lumc.nl