Patiëntenfolder

Complexe gewrichtsreconstructie (incl. infecties)

Komt u voor een complexe gewrichtsconstructie? U bent bij het LUMC in goede handen. Lees meer over een complexe gewrichtsconstructie bij het LUMC en hoe u zich kunt voorbereiden.

Deze informatie is opgesteld door de afdeling(en) Orthopedie.

Onze zorg

Waarom u bij ons in goede handen bent

(Complexe) prothesiologie  

De orthopedisch chirurgen in het LUMC zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van gewricht vervangende ingrepen aan de heup, knie, schouder, elleboog of pols, ook bij patiënten met een uitgebreide medische voorgeschiedenis.   

Daarnaast is men gespecialiseerd in het behandelen van patiënten die een probleem hebben met een reeds geplaatste prothese. Hierbij kan gedacht worden aan een infectie, het uit de kom schieten, een verkeerde stand van de prothese, loslating of andere problematiek rondom een gewrichtsprothese. Door samenwerking met veel andere specialisten (o.a. infectieartsen, radiologen, microbiologen, fysiotherapeuten) is er veel kennis in het onderzoek, het stellen van een diagnose en de behandeling.  

Het onderzoek / de behandeling

Hoe gaat het onderzoek / de behandeling in zijn werk?

Primaire artrose (slijtage)  

Onder primaire artrose van een gewricht wordt verstaan dat er geen evidente oorzaak aan te wijzen is voor het artrotische proces. Dit is de meest voorkomende oorzaak van gewrichtsklachten die leiden tot een vervanging in de vorm van een prothese. De knie en heup zijn het vaakst aangedaan en over het algemeen zijn patiënten met een primaire artrose wat ouder. In het LUMC worden deze gewrichtsvervangingen uitgevoerd, veelal bij patiënten die in een ander ziekenhuis niet behandeld kunnen worden vanwege een uitgebreide en/of complexe medische voorgeschiedenis.  

Secundaire artrose (slijtage)  

Als er een onderliggende oorzaak kan worden aangewezen voor het proces van slijtage van een gewricht, kan er worden gesproken over een secundaire artrose. Aangeboren of (op kinderleeftijd) verworven afwijkingen aan het steun en bewegingsstelsel kunnen leiden tot versnelde slijtage van een gewricht. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de ziekte van Perthes of heupdysplasie. Ook na een breuk rondom een gewricht kan een versnelde slijtage of pijnklachten ontstaan, welke met een prothese kan worden behandeld. Ziektes zoals reumatoïde artritis of hemofilie kunnen ook leiden tot een versnelde artrose van een gewricht, waarvoor een gewrichtsprothese vaak een goede uitkomst is. Door de vaak fors veranderde anatomie van het gewricht bij bovengenoemde aandoeningen is het plaatsen van een prothese bij deze patiëntenpopulatie veelal complex, en worden deze patiënten dan ook vaak doorverwezen naar en behandeld door de orthopaedisch chirurgen in het LUMC. 

Prothese bij een tumor  

De behandeling van een goed of waadaardige tumor in of rondom een gewricht moet in bepaalde gevallen worden gecombineerd met het plaatsen van een prothese. Dit kan een “normale” prothese zijn, of een specifieke “tumor” of “mega” prothese. Afhankelijk van locatie, leeftijd, soort tumor, andere behandelingen zoals bestralingen en chemotherapie etc. wordt er gekozen voor de meest optimale vorm van prothesiologie. Het LUMC is het grootste centrum in Nederland op het gebied van de behandeling van tumoren van het bot en er is daarom een zeer uitgebreide ervaring met de behandeling van deze patiëntenpopulatie. In het LUMC zijn veel ontwikkelingen gaande op het gebied van de behandeling van bottumoren zoals operaties met behulp van computer navigatie, 3D geprinte implantaten en nieuwe fixatiemogelijkheden zoals carbon en cement.

Wat zijn de risico's, bijwerkingen of complicaties?

Problemen bij reeds geplaatste protheses  

Het plaatsen van een gewrichtsprothese is heel vaak een zeer goede behandeling tegen pijn, het verbeteren van de beweging van het gewricht en het verbeteren van de algemene kwaliteit van leven. Wanneer er echter toch problemen ontstaan met een prothese, kunnen deze veel pijnklachten en/of invaliditeit veroorzaken. Soms is de oorzaak eenduidig, maar in veel gevallen is de oorzaak minder voor de hand liggend.   

De meest voorkomende oorzaken zijn:  

Prothese infecties

Het LUMC is het grootste centrum van Nederland op het gebied van de behandeling van prothese gerelateerde infecties. Ga naar http://www.protheseinfectie.nl/ voor meer informatie over prothese infecties en de behandeling, zoals deze in het LUMC plaatsvindt. 

Dislocatie of instabiliteit van een prothese

Wanneer een heupprothese veelvuldig uit de kom schiet, of er een duidelijke instabiliteit bestaat van een totale knieprothese, is een hersteloperatie soms noodzakelijk om deze klachten te verhelpen. De orthopaedisch chirurgen in het LUMC zijn gespecialiseerd in het verhelpen van deze problemen. In geselecteerde gevallen zal een revisieoperatie van het gewricht noodzakelijk zijn.  

Loslating van een prothese

Wanneer een prothese al lang geleden geplaatst is, is er een kans dat de prothese uiteindelijk los komt te zitten. De verankering van een prothese kan, meestal door slijtage van de componenten door de jaren heen, verslechteren of zelfs helemaal falen. Dit resulteert in klikkende of verschietende klachten, pijn, instabiliteit en botverlies rondom de prothese. Hersteloperaties zijn vaak complex en worden door de orthopedisch chirurgen in het LUMC op verschillende manieren toegepast. Zo worden er reeds bestaande technieken toegepast en is er veel ontwikkeling en onderzoek op het gebied van 3D geprinte heup en knie revisie implantaten.