Hart Long centrum

The BOX

The Box is een pakket met verschillende apparaten voor het uitvoeren van thuismetingen. Met The Box kunnen mensen thuis bijvoorbeeld hun bloeddruk opmeten, een hartfilmpje maken en met hun behandelend arts of verpleegkundig specialist spreken via een digitaal spreekuur.

Voor velen geschikt
Steeds meer mensen kunnen van The Box gebruikmaken. Het inzetten van thuismeetapparatuur voor patiënten is een relatief nieuw concept, waarbij het LUMC voorop loopt. Daarom zijn enkele van de projecten inmiddels uitontwikkeld en sommige nog in onderzoekssetting. De gebruiker, dus de patiënt, merkt geen verschil tussen de lopende projecten en de onderzoeksprojecten. 

Uw gegevens veilig naar het ziekenhuis 
Waar voorheen de bloeddruk beïnvloed kon worden door de spanning van het bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts, krijgt de behandelaar nu inzicht in de bloeddruk van de patiënt thuis. Het is daardoor mogelijk om veel eerder in te grijpen als er afwijkingen te zien zijn. Met een ECG-apparaatje kan op ieder gewenst moment een hartfilmpje worden gemaakt. De verzamelde gegevens worden via de smartphone op een veilige manier naar onze database verstuurd. Daarnaast maakt het pakket een digitaal spreekuur mogelijk, waardoor mensen versneld en op een veilige manier een consult met hun behandelaar af kunnen leggen.

Sneller de juiste behandeling
Doordat meer metingen voor arts en patiënt beschikbaar zijn en ook meer mogelijkheden om contact op te nemen met het ziekenhuis, kan sneller tot de juiste behandeling worden gekomen.

The Box - Uitleg

The Box - Uitleg

Informatie voor professionals

De afdelingen Thoraxchirurgie en Cardiologie hebben samen een postoperatief zorgpad ontwikkeld. Na een openhartoperatie kunnen complicaties ontstaan zoals boezemfibrilleren, decompensatio cordis of een wondinfectie. Thuismeten geeft extra informatie waardoor dit soort complicaties in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Het zorgpad bestaat uit poliklinische follow-up na open hartoperatie middels eHealth.

Nadere informatie

In het zorgpad eHealth meten de patiënten thuis zelf de vitale parameters. De meetgegevens worden doorgestuurd naar het LUMC en gecontroleerd door de verpleegkundig specialist. De controle na twee weken zal via het digitale spreekuur plaatsvinden (webcamconsult). Na drie maanden zal een controle op de polikliniek van het LUMC plaatsvinden. De patiënten zullen na drie maanden weer terugverwezen worden naar hun eigen cardioloog. Na twaalf maanden volgt een laatste afspraak bij de verpleegkundig specialist via het digitale spreekuur.

De afdelingen Thoraxchirurgie en Cardiologie hebben samen een postoperatief zorgpad ontwikkeld. Na een openhartoperatie kunnen complicaties ontstaan zoals boezemfibrilleren, decompensatio cordis of een wondinfectie. Thuismeten geeft extra informatie waardoor dit soort complicaties in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Het zorgpad bestaat uit poliklinische follow-up na open hartoperatie middels eHealth.

Nadere informatie

In het zorgpad eHealth meten de patiënten thuis zelf de vitale parameters. De meetgegevens worden doorgestuurd naar het LUMC en gecontroleerd door de verpleegkundig specialist. De controle na twee weken zal via het digitale spreekuur plaatsvinden (webcamconsult). Na drie maanden zal een controle op de polikliniek van het LUMC plaatsvinden. De patiënten zullen na drie maanden weer terugverwezen worden naar hun eigen cardioloog. Na twaalf maanden volgt een laatste afspraak bij de verpleegkundig specialist via het digitale spreekuur.

The Box

Patiënten krijgen voor de metingen een pakket mee naar huis. Dit pakket noemen wij ‘The Box’. Inhoud van The Box bestaat uit verschillende apparaten: bloeddrukmeter, weegschaal, apparatuur om het hartritme te meten, horloge met stappenteller, thermometer en een zuurstofsaturatiemeter. Hier zitten voor de patiënt geen kosten aan verbonden.

Doel

Het doel van het thuismeten is om op tijd complicaties te kunnen signaleren. De frequentie van het meten thuis of op de revalidatie- of herstelplek is gelijk. Deze gegevens worden doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Gegevens beveiligd doorgestuurd

Het versturen van de metingen gebeurt via geïnstalleerde applicaties die met Bluetooth in verbinding staan met de verschillende apparaten. Er is een directe koppeling met ons ziekenhuis, waardoor de verpleegkundig specialist inzage heeft in de gegevens van elke deelnemende patiënt. De frequentie waarop de verpleegkundig specialist de meetgegevens bekijkt, is per Box verschillend. De gegevens worden beveiligd doorgestuurd volgens de AVG-richtlijnen.

Controleafspraken

Patiënten hebben na ontslag een afspraak op het digitale spreekuur. Dat betekent dat de patiënt contact heeft met de verpleegkundig specialist via de webcam. Dat kan ook tijdens opname op een herstel- of revalidatieplek. De verpleegkundig specialist heeft de meetgegevens die de patiënt heeft ingestuurd van te voren ingezien en deze zullen besproken worden tijdens het webcamconsult. De verpleegkundig specialist zal bovendien informeren naar hoe het gaat en of er klachten zijn. Verder zal de wond bekeken worden en de medicatie doorgenomen worden en eventueel bijgesteld.

Na drie maanden verschijnt de patiënt bij de verpleegkundig specialist in het LUMC op de polikliniek, waarbij aanvullend onderzoek zal plaatsvinden. Nadien keert de patiënt weer terug naar de verwijzend cardioloog. Het contact wordt afgesloten na een laatste webcamconsult, 12 maanden na de operatie.

Informatie voor patiënten

Thuismeting voor hartpatiënten en het digitale spreekuurInfographic-The-Box-DEF2__ResizedImageWzY1MCw0ODdd..png

Het Hart Long Centrum Leiden streeft altijd naar de beste zorg. Wij willen daarom niet dat de begeleiding stopt zodra u het ziekenhuis verlaat. Sinds enige tijd kunnen wij u extra zorg bieden in de vorm van thuismeetapparatuur en maken wij het voor u gemakkelijker om contact te hebben met uw behandelaar.
Dit nieuwe initiatief staat bekend als “The Box”. U krijgt hierbij de mogelijkheid om thuismetingen via een smartphone of tablet te doen met behulp van verschillende apparaten. Daarnaast kunt u de vervolgafspraak met uw verpleegkundig specialist of cardioloog vanuit uw eigen huis uitvoeren met behulp van het digitale spreekuur.

Wat voor apparaten kan ik meekrijgen?

De verstrekking van de apparaten gaat op indicatie. Per persoon wordt er gekeken welke metingen, en de daarbij behorende apparaten, nodig zijn.

De inhoud van The Box kan bestaan uit verschillende apparaten:
• Bloeddrukmeter
• Weegschaal
• Apparatuur om het hartritme te meten
• Een stappenteller
• Thermometer
• Zuurstofsaturatiemeter

Meer informatie over de apparaten vindt u hier.

Wat heb ik nodig om te kunnen deelnemen?

De apparaten die u nodig heeft ontvangt u van het Hart Long Centrum Leiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een deel van de apparatuur krijgt u in bruikleen van het Hart Long Centrum Leiden. De overige apparaten worden na het traject een gift.
Verder heeft u draadloos internet nodig voor het thuis gebruik van de apparaten en voor het contact via het digitaal spreekuur. De apparaten worden gekoppeld aan een smartphone of tablet, deze koppelingen gaan via bluetooth en wifi. Om deze koppelingen te maken zijn applicaties uit de App Store (iOS) of uit de Play Store (Android) nodig. Voor het digitale spreekuur heeft u een computer, smartphone of tablet nodig met een webcam en een microfoon.

Hoe vaak moet ik meten?

The Box wordt voor u persoonlijk samengesteld. De tijd die u nodig heeft voor de metingen is afhankelijk van het aantal apparaten die u meekrijgt en frequentie van uw metingen. De meetmomenten variëren van dagelijks tot één keer per week. U krijgt bij het uitreiken van The Box informatie over wat u gaat meten en hoe vaak. Verder krijgt u adviezen over op welk tijdstip u het beste kunt meten.
Afhankelijk van het doel van de metingen stoppen de controles van de metingen na drie maanden, één jaar of worden ze gecontinueerd.

Wie kan mijn gegevens inzien?

De behandelaar heeft uw toestemming nodig om uw gegevens in te zien. De gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar uw behandelaar. De databasegegevens worden beschermd volgens de huidige AVG-richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wat doet het ziekenhuis met mijn metingen?

Uw metingen worden één of meerdere keren per week gecontroleerd. Bij de uitreiking van The Box hoort u hoe vaak wij uw metingen controleren. 

Het digitale spreekuur

Voor het digitale spreekuur komt u niet naar het Hart Long Centrum Leiden, maar spreekt u met de verpleegkundig specialist, arts-assistent of cardioloog via een videoconferentiesysteem. Videoconferencen kunt u vergelijken met Skypen of Facetimen. Uw behandelaar zal u dezelfde vragen stellen als tijdens een spreekuur op de polikliniek van het Hart Long Centrum. We spreken daarom van een digitaal spreekuur. Een voordeel hiervan is dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen, maar dat u gewoon vanaf iedere computer met een webcam, tablet of smartphone met uw behandelaar kunt spreken. Een afspraak voor het digitale spreekuur wordt ingepland. U krijgt daarvoor een e-mail met de afspraak. Voorafgaand aan de afspraak bekijken wij de metingen die u heeft ingestuurd.

Thuismeting voor hartpatiënten en het digitale spreekuurInfographic-The-Box-DEF2__ResizedImageWzY1MCw0ODdd..png

Het Hart Long Centrum Leiden streeft altijd naar de beste zorg. Wij willen daarom niet dat de begeleiding stopt zodra u het ziekenhuis verlaat. Sinds enige tijd kunnen wij u extra zorg bieden in de vorm van thuismeetapparatuur en maken wij het voor u gemakkelijker om contact te hebben met uw behandelaar.
Dit nieuwe initiatief staat bekend als “The Box”. U krijgt hierbij de mogelijkheid om thuismetingen via een smartphone of tablet te doen met behulp van verschillende apparaten. Daarnaast kunt u de vervolgafspraak met uw verpleegkundig specialist of cardioloog vanuit uw eigen huis uitvoeren met behulp van het digitale spreekuur.

Wat voor apparaten kan ik meekrijgen?

De verstrekking van de apparaten gaat op indicatie. Per persoon wordt er gekeken welke metingen, en de daarbij behorende apparaten, nodig zijn.

De inhoud van The Box kan bestaan uit verschillende apparaten:
• Bloeddrukmeter
• Weegschaal
• Apparatuur om het hartritme te meten
• Een stappenteller
• Thermometer
• Zuurstofsaturatiemeter

Meer informatie over de apparaten vindt u hier.

Wat heb ik nodig om te kunnen deelnemen?

De apparaten die u nodig heeft ontvangt u van het Hart Long Centrum Leiden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Een deel van de apparatuur krijgt u in bruikleen van het Hart Long Centrum Leiden. De overige apparaten worden na het traject een gift.
Verder heeft u draadloos internet nodig voor het thuis gebruik van de apparaten en voor het contact via het digitaal spreekuur. De apparaten worden gekoppeld aan een smartphone of tablet, deze koppelingen gaan via bluetooth en wifi. Om deze koppelingen te maken zijn applicaties uit de App Store (iOS) of uit de Play Store (Android) nodig. Voor het digitale spreekuur heeft u een computer, smartphone of tablet nodig met een webcam en een microfoon.

Hoe vaak moet ik meten?

The Box wordt voor u persoonlijk samengesteld. De tijd die u nodig heeft voor de metingen is afhankelijk van het aantal apparaten die u meekrijgt en frequentie van uw metingen. De meetmomenten variëren van dagelijks tot één keer per week. U krijgt bij het uitreiken van The Box informatie over wat u gaat meten en hoe vaak. Verder krijgt u adviezen over op welk tijdstip u het beste kunt meten.
Afhankelijk van het doel van de metingen stoppen de controles van de metingen na drie maanden, één jaar of worden ze gecontinueerd.

Wie kan mijn gegevens inzien?

De behandelaar heeft uw toestemming nodig om uw gegevens in te zien. De gegevens worden dan automatisch doorgestuurd naar uw behandelaar. De databasegegevens worden beschermd volgens de huidige AVG-richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wat doet het ziekenhuis met mijn metingen?

Uw metingen worden één of meerdere keren per week gecontroleerd. Bij de uitreiking van The Box hoort u hoe vaak wij uw metingen controleren. 

Het digitale spreekuur

Voor het digitale spreekuur komt u niet naar het Hart Long Centrum Leiden, maar spreekt u met de verpleegkundig specialist, arts-assistent of cardioloog via een videoconferentiesysteem. Videoconferencen kunt u vergelijken met Skypen of Facetimen. Uw behandelaar zal u dezelfde vragen stellen als tijdens een spreekuur op de polikliniek van het Hart Long Centrum. We spreken daarom van een digitaal spreekuur. Een voordeel hiervan is dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen, maar dat u gewoon vanaf iedere computer met een webcam, tablet of smartphone met uw behandelaar kunt spreken. Een afspraak voor het digitale spreekuur wordt ingepland. U krijgt daarvoor een e-mail met de afspraak. Voorafgaand aan de afspraak bekijken wij de metingen die u heeft ingestuurd.

 

Applicaties en thuismeetapparaten

Hieronder vindt u alle thuismeetapparaten die door onze afdeling worden gebruikt. Het verschilt per Box welke apparaten worden ingezet. Na een hartinfarct gaat iemand bijvoorbeeld naar huis met de bloeddrukmeter, weegschaal, stappenteller en één apparaat voor het maken van een hartfilmpje, terwijl iemand die een openhartoperatie heeft ondergaan met alle onderstaande apparaten wordt uitgerust.

Er wordt gewerkt met vier fabrikanten: Withings (voorheen Nokia), Masimo, AliveCor en CardioSecur. Patiënten kunnen de benodigde applicaties via de PlayStore of AppStore downloaden en kunnen hulp krijgen bij de installatie.

Hieronder vindt u alle thuismeetapparaten die door onze afdeling worden gebruikt. Het verschilt per Box welke apparaten worden ingezet. Na een hartinfarct gaat iemand bijvoorbeeld naar huis met de bloeddrukmeter, weegschaal, stappenteller en één apparaat voor het maken van een hartfilmpje, terwijl iemand die een openhartoperatie heeft ondergaan met alle onderstaande apparaten wordt uitgerust.

Er wordt gewerkt met vier fabrikanten: Withings (voorheen Nokia), Masimo, AliveCor en CardioSecur. Patiënten kunnen de benodigde applicaties via de PlayStore of AppStore downloaden en kunnen hulp krijgen bij de installatie.

AliveCor Kardia

AliveCor Kardia square.jpg

Met de AliveCor Kardia kan een zogenoemd 'single-lead ECG' worden gemaakt, een hartfilmpje met maar één afleiding in plaats van de gebruikelijke 12. Met een ultrasound signaal wordt via de microfoon van de telefoon contact gelegd met de app.

De Kardia dient achterop de telefoon te worden bevestigd, maar de gebruiker kan er ook voor zorgen dat hij of zij het apparaat op een andere manier altijd bij zich heeft. Op het moment dat hartkloppingen optreden, of bij een dagelijkse check, legt de gebruiker de linker wijs- en middelvinger op de ene elektrode en de rechter wijs- en middelvinger op de andere. Via de app kan vervolgens een meting worden gestart, waarbij gedurende 30 seconden het hartritme wordt gemonitord en opgeslagen. Het ECG wordt dan door het algoritme van AliveCor beoordeeld en er rolt een diagnose uit. Wat er vervolgens moet gebeuren hangt af van de afspraak die gemaakt is toen de gebruiker het ziekenhuis verliet.

Bloeddrukmeter

Bloeddrukmeter square.jpgDe Withings BPM is een voorgevormde bloeddrukmeterband die draadloos via Bluetooth kan worden aangestuurd. Via de Withings Health Mate App kan een bloeddrukmeting worden gestart, maar ook kunnen alle metingen van alle Withings-apparaten worden ingezien en teruggehaald. Tevens is er een directe koppeling met ons ziekenhuis, waardoor de verpleegkundig specialisten inzage hebben in de gegevens van elke deelnemer.

CardioSecur

CardioSecur square.jpg

De CardioSecur is een ECG-apparaat voor registratie van een hartfilmpje dat erg lijkt op dat van het ziekenhuis. De vier elektrodes worden op de aangegeven punten bevestigd en via de app wordt vervolgens een registratie gestart. Voor ontslag uit het ziekenhuis is een hartfilmpje met de CardioSecur gemaakt die dient als referentie, waaraan de in het vervolg gemaakte hartfilmpjes altijd worden vergeleken. Zodoende hoeven gebruikers de elektrodes niet per se precies op de aangegeven plaatsen te plakken en ook het omdraaien van enkele draden wordt gecorrigeerd door middel van gebruik van de referentiewaarde, al is het natuurlijk wel aan te raden om een hartfilmpje op de goede manier te maken. Op deze manier is het maken van een hartfilmpje met de CardioSecur echter wel gemakkelijk en zeer goed bruikbaar voor de arts of verpleegkundig specialist.

Binnen de lopende projecten wordt van de CardioSecur gebruikgemaakt op het moment dat gebruikers klachten hebben die eventueel passen bij een ritmestoornis. Het herkennen van een ritmestoornis is gemakkelijk door de vergelijkbaarheid met een normaal hartfilmpje. Voor gebruik bij acute hartinfarcten of ter bepaling van de morfologie van extrasystolen (overslagen) is het apparaat nog niet gevalideerd en derhalve wordt de CardioSecur daar (nog) niet voor gebruikt.

Move horloge square.jpg

Move horloge

De Withings Move is een horloge met stappentelfunctie en slaappatroonregistratie. Communicatie met de Health Mate app loopt wederom via Bluetooth. Per dag worden de stappen die de gebruiker zet, geteld en via de app doorgegeven. Van registratie van het slaappatroon maken wij geen gebruik.

Move ECG

Move ECG square.jpg

De Move ECG is een horloge met stappentelfunctie en slaappatroonregistratie. Communicatie met de Health Mate app loopt wederom via Bluetooth. Per dag worden de stappen die de gebruiker zet geteld en via de app doorgegeven. Van registratie van het slaappatroon maken wij geen gebruik. Met de Move ECG is tevens een ECG (hartfilmpje) te maken door middel van twee vingers om de zilveren rand te leggen na het indrukken van het knopje. Het ECG maken duurt 30 seconden en de gegevens worden direct doorgestuurd naar het ziekenhuis.

Saturatiemeter square.jpg

Saturatiemeter

De Masimo MightySatRx is een apparaat waarmee draadloos de hartfrequentie, zuurstofverzadiging en ademhalingsfrequentie wordt gemeten. Via Bluetooth wordt verbinding gemaakt met de Masimo Health Pro app. De data moet dagelijks naar het ziekenhuis worden verzonden.

Scanwatch

Scanwatch square.pngDe Scanwatch is een horloge met onder andere een stappentelfunctie en slaappatroonregistratie. Communicatie met de Withings app loopt via Bluetooth. Per dag worden de stappen die de gebruiker zet geteld en via de app doorgegeven aan het ziekenhuis. Van registratie van het slaappatroon maken wij geen gebruik middels de Scanwatch. De Scanwatch heeft tevens een ECG functie om een hartfilmpje te maken. Het maken van het ECG duurt 30 seconden en de gegevens worden direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. 

Slaapmat square.png

Slaapmat

De slaapmat is een mat die u onder uw matras kan plaatsen. Gedurende de nacht wordt uw slaappatroon en hartritme gemeten. Ook kan de slaapmat detecteren of er sprake is van slaapapneu. Uw slaapgegevens zijn zichtbaar in de Withings app.

Thermometer

Thermometer square.jpg

De Withings Thermo is een thermometer die de temperatuur meet door het apparaat over het voorhoofd te halen. Zodra de onderliggende slagader is gedetecteerd, wordt de temperatuur geregistreerd. Met een trilfunctie laat het apparaat vervolgens weten dat de meting is geslaagd. Mocht de meting niet lukken of onbetrouwbaar zijn, kan het zachte gedeelte onder het oor worden gebruikt.

Weegschaal

Weegschaal square.jpg

De Withings Body is een weegschaal die ook via Bluetooth in verbinding staat met de Health Mate app. Aansturen via de app is niet nodig, de metingen worden automatisch verricht als de gebruiker op de weegschaal gaat staan. Er is op basis van het voetafdrukpatroon individuele herkenning van personen mogelijk, waardoor familieleden niet per ongeluk hun eigen meting doorsturen alsof het die van de patiënt betreft.

Privacy LUMC Care App

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt middels de LUMC Care app. De LUMC Care app wordt geleverd in het kader van ‘The Box’. Dit is een pakket met verschillende apparaten voor het uitvoeren van thuismetingen. Met The Box kunnen mensen thuis bijvoorbeeld hun bloeddruk opmeten of een hartfilmpje maken.

Handleiding The Box

Hieronder vindt u onze handleidingen. In het geval van updates worden onderstaande documenten zo spoedig mogelijk vervangen. Zo bent u altijd zeker van de nieuwste versies van de handleidingen.

Let op! Volg altijd de instructies uit de handleiding voor het inloggen! Maak nooit een account aan met eigen inloggegevens.