Slaap-waakonderzoek

Slaap-waakonderzoek LUMC

De afgelopen jaren hebben we dankzij wetenschappelijk onderzoek veel geleerd over narcolepsie, met name over de behandeling van de symptomen. Toch zijn er ook nog veel vragen. Wat veroorzaakt deze aandoening precies? En hoe kunnen we die oorzaak vervolgens behandelen?

Hoewel we narcolepsie tegenwoordig meestal goed kunnen behandelen, is de ziekte nog niet te genezen. Daarom blijven we voortdurend en intensief onderzoek doen. Aan dit onderzoek naar narcolepsie kunt u vaak zelf meedoen. Zo doen we steeds meer kennis op en hebt u tegelijkertijd toegang tot de allernieuwste behandelmethoden.

Patiëntgebonden onderzoek naar narcolepsie

De onderzoeken die we verrichten zijn heel divers. Een deel van ons onderzoek vindt in het laboratorium plaats, maar vaak vragen we ook onze patiënten of ze mee willen doen. Een groot deel van ons onderzoek kunnen we niet verrichten zonder de hulp van diegenen om wie het draait. We stellen het daarom zeer op prijs als u hiertoe bereid bent.

Ook als u geen last hebt van narcolepsie kunt u een bijdrage leveren. We zoeken regelmatig gezonde vrijwilligers voor onderzoeken, zodat we resultaten van mensen met en zonder narcolepsie kunnen vergelijken.

Toegang tot nieuwe behandelmethoden

Als patiënt kunt u er ook profijt van hebben dat bij ons de nieuwste behandelmethoden worden getest. Als uw situatie zich ervoor leent en u voldoet aan de criteria, dan kunt u meedoen met deze zogeheten klinische studies (clinical trials). U kunt uw arts hier op elk moment naar vragen, maar het behandelteam zal zelf ook alle mogelijkheden met u bespreken.

Onderzoek naar narcolepsie binnen de profileringsgebieden

Het LUMC heeft 7 profileringsgebieden: medische onderzoeksgebieden waarin we voorop willen lopen. De onderzoeken rond narcolepsie behoren tot het profileringsgebied Translational Neuroscience. In een profileringsgebied werken meerdere specialismen met elkaar samen. Juist deze intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines leidt vaak tot nieuwe inzichten.

Waar doen we momenteel onderzoek naar?

Ons onderzoek naar narcolepsie is zeer breed, maar is onder te verdelen in een aantal onderzoeksthema's (zie ook de zijkolom).

Waar kunt u meer informatie vinden?

Meer informatie, voor zowel patiënten, verwijzers, studenten als onderzoekers vindt u op onze pagina "Meer informatie en contact".