Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Algemene Kindergeneeskunde

Kinderen met meerdere medische problemen komen vaak bij veel verschillende specialisten. De algemeen kinderartsen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis coördineren de zorg voor deze kinderen. Sommige van hen hebben extra problemen, zoals een verstandelijke beperking, infecties, voedingsproblemen en een hartafwijking. Voor kinderen met dat soort complexe problemen doen wij de diagnostiek, de behandeling en de begeleiding. Hierin is persoonlijk en open contact heel belangrijk.

We werken veel samen met andere kinderartsen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, zoals met de kindercardiologen. Ook werken we nauw samen met specialisten uit het LUMC, zoals neurologen, klinische genetica (erfelijkheidsdokter) en de kinderpsychiater.

Wat we doen

De kinderen die bij ons komen, zijn vaak eerst door andere kinderartsen of andere specialisten behandeld.

Expertisespreekuur

Voor kinderen met specifieke aandoeningen hebben wij een aantal expertisespreekuren. Een kind met een bepaalde aandoening kan dan bij 1 bezoek meerdere specialisten zien. Voorbeelden van aandoeningen waarvoor we een expertise-spreekuur hebben:

  • eetstoornissen
  • 22q11 deletiesyndroom
  • Coffin Siris-syndroom
  • gehoorstoornissen
  • nog onbegrepen verstandelijke beperking

De kinderen die bij ons komen, zijn vaak eerst door andere kinderartsen of andere specialisten behandeld.

Expertisespreekuur

Voor kinderen met specifieke aandoeningen hebben wij een aantal expertisespreekuren. Een kind met een bepaalde aandoening kan dan bij 1 bezoek meerdere specialisten zien. Voorbeelden van aandoeningen waarvoor we een expertise-spreekuur hebben:

  • eetstoornissen
  • 22q11 deletiesyndroom
  • Coffin Siris-syndroom
  • gehoorstoornissen
  • nog onbegrepen verstandelijke beperking

In onze behandelingen werken we vaak samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld Basalt Revalidatie, ’s Heeren Loo (Artsen Verstandelijk Gehandicapten) en Curium (kinderpsychiatrie). 

Behandeling

Behandelplan

We bekijken welke gezondheidsproblemen het kind heeft. Dit doen we samen met de ouders. Dan besluiten we of er verder onderzoek nodig is. We maken een plan voor de behandeling van het kind en we bespreken met de ouders of er thuis ondersteuning nodig is.

Gespecialiseerd team eetstoornissen

Kinderen met eetstoornissen worden behandeld door een gespecialiseerd team. In dit team werken kinderpsychiaters, diëtisten en kinderartsen. In het Willem-Alexander Kinderziekenhuis werken kinderartsen die gespecialiseerd zijn in de medische zorg van kinderen met eetstoornissen. Dit doen we op de polikliniek, maar ook als een kind in Curium of het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is opgenomen.

Spreekuren en eetstoornissen

Onze polikliniek

Kinderen met een eetstoornis kunnen door een huisarts of een andere arts worden verwezen naar onze polikliniek. In dat geval moeten ze tegelijk zijn verwezen naar Curium (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie).

Soms moeten kinderen met een eetstoornis in het ziekenhuis opgenomen worden. In zeldzame gevallen kan dwangvoeding nodig zijn. We hebben hiervoor een ervaren team van verpleegkundigen en artsen.

Ons team

Onze afdeling Algemene academische kindergeneeskunde bestaat uit vier algemeen kinderartsen, waarvan twee zich hebben gespecialiseerd in eetstoornissen bij kinderen.